Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Van der Steur krijgt duizenden handtekeningen voor meerouderschap

29 september 2016 -

COC-voorzitter Tanja Ineke overhandigt op donderdagmiddag 29 september bijna vijfduizend handtekeningen voor meerouderschap aan minister Ard van der Steur (Justitie). De ondertekenaars willen dat de minister snel een wet maakt waardoor kinderen meer dan twee ouders kunnen krijgen. De handtekeningen werden afgelopen weken verzameld door Ouders van Nu, Meer dan Gewenst en COC.

“Kinderen hebben recht op een goede juridische band met ál hun ouders, of dat er nou één, twee, drie of vier zijn”, zegt COC-voorzitter Ineke over de petitie. “Met deze steunbetuigingen moedigen we de minister aan om snel met een goede wet te komen. Het is in het belang van kinderen in meeroudergezinnen dat hun juridische situatie past bij de feitelijke situatie waarin ze opgroeien.”

Steeds meer mensen vormen een meeroudergezin, bijvoorbeeld een lesbisch paar dat een kind opvoedt met een homoman of een homopaar. Naar schatting van het COC gaat het om duizenden gezinnen in Nederland. Volgens de wet mag een kind nu niet meer dan twee ouders hebben. Dat kan kinderen in meeroudergezinnen in grote juridische en financiële problemen brengen.

Kinderen moeten bijvoorbeeld veel meer belasting betalen over een studiebijdrage of erfenis van hun derde of vierde ouder. Derde en vierde ouders zijn officieel niet bevoegd om met hun kind naar dokter, ouderavond of het buitenland te gaan, of om formaliteiten te regelen zoals het openen van een spaarrekening. Ook krijgen ze geen zorgverlof of ouderschapsverlof.

Voor kinderen in meeroudergezinnen zijn al hun ouders gelijk. “Het pijnlijkst is misschien wel dat de wet dat ontkent. Dat is niet uit te leggen aan kinderen”, zegt COC-voorzitter Ineke.

Gewenst en geliefd

Honderden petitietekenaars schreven een persoonlijke boodschap voor de minister. “Geef deze ouders dezelfde rechten! De kinderen van deze papa’s en mama’s zijn zo ontzettend gewenst en geliefd!!”, schrijft één ondertekenaar.  Anderen schrijven: “Een ouder is een ouder, en  zo zou dat ook in de wet geregeld moeten zijn’ en ‘de huidige wetgeving is niet meer van deze tijd.”

Een moeder in een meeroudergezin wil gelijke rechten: “Ik heb een zoontje met twee fantastische papa’s. Allebei zijn ze evenveel papa maar bij de wet is dit niet het geval.” Een oma schrijft over haar kleinkind: “De twee papa’s en een mama hebben zo bewust gekozen om samen een kindje te krijgen en op te voeden, waarom zou de papa dan niet officieel papa kunnen zijn?”

[Bron: COC NL – Foto Meeroudergezin: Janus van den Eijnden]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, , , , , ,