Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Veel aandacht voor kwetsbare LHBTI’s tijdens emancipatiedebat

12 november 2020 -

Tijdens het debat met minister Ingrid van Engelshoven (OCW) over het Emancipatiebeleid op 2 november vroegen veel Kamerleden aandacht voor kwetsbare LHBTI’s. Het COC had daar in een brief op aangedrongen.

Zo vroegen D66 en GroenLinks om steun voor LHBTI-asielzoekers die zich in AZC’s vaak onveilig voelen. Minister Van Engelshoven beloofde daarover in gesprek te gaan met staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel). Ook beloofde ze op aandringen van D66 en GroenLinks met minister Hugo de Jonge (VWS) te gaan praten over voortzetting van de steun aan Zonder Stempel. Dat is een project voor LHBTI’s met een beperking. Bij de behandeling van de VWS begroting eind november zal er naar verwachting aandacht zijn voor steun aan ‘roze’ ouderen.

Dak- en thuisloze LHBTI’s

De Tweede Kamer wil dat de regering tempo maakt bij de opvang van dak- en thuisloze LHBTI’s. De VVD-Kamerleden Zohair El Yassini en Kelly Regterschot willen dat er nog voor kerst 2020 een plan ligt en kregen daar bij de stemmingen op 10 november Kamerbrede steun voor. Kirsten van den Hul (PvdA) en Vera Bergkamp (D66) pleitten voor veilige kleinschalige crisisopvangplekken voor dakloze LHBTI’s, die ook toegankelijk zijn voor jongeren onder de 18 jaar. Hun voorstel werd gesteund door alle fracties behalve PVV, Forum en Van Haga.

Transitieverlof

Op aandringen van GroenLinks, PvdA en D66 beloofde minister Van Engelshoven dat er nog dit jaar een rapport naar de Kamer gaat over de mogelijkheid van transitieverlof voor transgender personen. Dezelfde partijen vroegen de minister om een verbod op operaties aan de geslachtskenmerken van intersekse kinderen zonder expliciete toestemming. De minister zegde toe dat de Kamer daarover medio 2021 een rapport ontvangt. Verder komt er nog dit jaar een regeringsstandpunt over het verbieden van zogenaamde LHBTI-genezing.

Aanpak geweld

Vera Bergkamp en Kirsten van den Hul drongen aan op meer maatregelen tegen anti-LHBTI geweld. Bergkamp stelde voor om daarvoor extra geld beschikbaar te stellen. Over haar voorstel wordt in december gestemd.

Hoewel het debat met minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) op dat moment nog moest plaatsvinden, vroegen Kamerleden van SP, VVD, D66 en PvdA aandacht voor acceptatie van LHBTI-leerlingen op school. Een voorstel van SP-Kamerlid Jasper van Dijk om maatregelen te treffen tegen scholen die geen aandacht besteden aan LHBTI-acceptatie, kreeg steun van alle partijen behalve CDA, PVV, ChristenUnie, SGP, Forum en Van Haga.

Polen en Hongarije

Onder meer Lenny Geluk (CDA), Zohair El Yassini (VVD) en Kirsten van den Hul (PvdA) vroegen aandacht voor de verslechterende situatie voor LHBTI’s in landen als Polen en Hongarije. Een voorstel van VVD en SP om de Nederlandse inzet voor LHBTI’s in de EU te versterken, kreeg steun van alle partijen behalve PVV, SGP, Forum en Van Haga. PvdA en D66 stelden voor dat Nederland zich internationaal blijft inzetten voor LHBTI-mensenrechten en kregen daarvoor steun van alle partijen behalve PVV, ChristenUnie, SGP, Forum en Van Haga.

Minister Van Engelshoven beloofde in gesprek te gaan met minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) om de Nederlandse steun aan Centraal- en Oost-Europese LHBTI-organisaties voort te zetten.

[Bron: COC NL – Foto minister Van Engelshoven: Rijksoverheid.nl]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Categorie:
Politiek
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,