Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Voer het verbeterde LHBTI-asielbeleid uit!’

7 december 2018 -

Voer het verbeterde LHBTI-asielbeleid uit. Die oproep doet het COC in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer spreekt op woensdag 13 december over het asielbeleid.

Staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) schrapte op 4 juli een belangrijk criterium uit het asielbeleid, waarop veel LHBTI’s werden afgewezen. LHBTI-asielzoekers zouden volgens dat criterium allemaal een ‘proces van bewustwording en zelfacceptatie’ moeten hebben doorgemaakt. Uit een rapport dat het COC in juni aan Harbers overhandigde, blijkt dat het hier gaat om een ondeugdelijk stereotype: veel LHBTI-asielzoekers hebben zo’n proces nooit doorgemaakt, begrijpen niet wat er mee bedoeld worden of kunnen er niet over vertellen.

Hoewel Harbers het ondeugdelijke criterium in juli afschafte, gebruikt de IND het in rechtszaken nog steeds. Het COC noemde dat eerder ‘onbegrijpelijk en onacceptabel’. “LHBTI-asielzoekers hebben niets aan nieuw beleid als de IND het niet uitvoert”, aldus het COC.

In haar brief aan de Kamer schrijft het COC dat de IND het nieuwe, verbeterde beleid gewoon moet uitvoeren. Als asielzoekers op grond van het geschrapte criterium zijn afgewezen, moet hun zaak volgens het COC worden overgedaan.

De staatssecretaris biedt daarvoor in een brief aan de Kamer van 13 november een bescheiden opening. Als asielzoekers ‘vrijwel uitsluitend’ op grond van het afgeschafte criterium zijn afgewezen, dan moet er mogelijk een nieuw besluit over hun zaak worden genomen, aldus Harbers.

Het COC vindt dat niet ver genoeg gaan. Volgens de belangenorganisatie moet er altijd een nieuw besluit over de zaak genomen worden, als LHBTI-asielzoekers op grond van een ondeugdelijk criterium zijn afgewezen.

Ook LGBT Asylum Support vindt dat de IND het verbeterde asielbeleid moet uitvoeren en zich niet meer moet beroepen op een gebrek aan ‘processen van bewustwording en zelfacceptatie’ bij LHBTI-asielzoekers.

De Tweede Kamer spreekt op woensdag 13 december met Harbers over het asielbeleid. Dan wordt duidelijk of de staatssecretaris gehoor geeft aan de oproep van het COC.

[Bron: COC NL – Foto staatssecretaris Harbers: Rijksoverheid.nl]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, , , , , , , ,