Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Wethouder daagt jarige Nijmeegse Adviescommissie uit

15 november 2013 -

Tijdens de feestelijke expertmeeting voor het zilveren jubileum van de Adviescommissie homo-/lesbisch beleid van de gemeente Nijmegen dankte wethouder Bert Frings de commissie voor 25 jaar scherp advies en daagt ze uit om na te blijven denken over de toekomst.

Het 25-jarig bestaan van de Adviescommissie werd op donderdag 14 november in het Nijmeegse gemeentehuis gevierd met een expertmeeting. Onderwijs, sport, veiligheid en zichtbaarheid zijn de belangrijkste thema’s waarop homo-/lesbisch beleid van gemeenten zich op richt. Nijmegen ontving meermaals de Lantaarnprijs voor haar voorbeeldig beleid. De resultaten qua toegenomen tolerantie zijn bovendien aantoonbaar goed. De adviescommissie heeft dit allemaal aangejaagd met haar (on)gevraagde adviezen.

“Hoe borg je seksuele diversiteit in gemeentelijk beleid? Raakt diversiteitsbeleid niet ondergesneeuwd in de massa van de mainstreaming? Zeker als de WMO veel meer taken bij de gemeenten legt. Hoe organiseer je invloed van de burger in het beleid? Is een adviescommissie homo-/lesbisch beleid op de toekomst voorbereid?” Met deze vragen daagt wethouder Bert Frings de adviescommissie uit om vooruitstrevend te zijn in een snel veranderende wereld.

“Mainstreaming is noodzakelijk. Het doelgroepenbeleid van de afgelopen 25 jaar is tot alle grenzen gegaan. Het college van B&W haakte af. De ambtenaren haakten af. Mainstreaming van het beleid over seksuele diversiteit heeft heel wat discussies met de commissie opgeleverd. Het risico dat de doelgroepen ondergesneeuwd  raken is aanwezig.  Verankering in beleid vraagt om een lange adem, en een commissie die scherp is”, aldus wethouder Bert Frings.

Hij ziet in de bedreiging tegelijkertijd ook kansen. De gemeenten krijgen veel meer taken. Op het gebied van zorg en welzijn organiseert Nijmegen dat in sociale wijkteams. Generalisten werken lokaal, maar kunnen specialisten oproepen. “Een mens bestaat niet uit een partje sekse, seksuele oriëntatie, een partje culturele achtergrond, enzovoorts. Een mens is een ‘compleet’ leven. Wanneer iemand hulp of ondersteuning nodig heeft, telt dat complete leven. Aan de keukentafel vragen we niet meer wàt iemand nodig heeft, maar wíe er belangrijk voor iemand is. En zo willen wij de mensen optimaal helpen. Specialistische ondersteuning kan in dit verband betekenen dat kennis omtrent LHBT’s beschikbaar komt.”

De wethouder ziet de gemeentelijke taken qua omvang enorm toenemen. Hij verwacht dat gemeenten dit niet meer alleen kunnen. Zeker kleine gemeenten zullen het moeilijk krijgen. Daarom is regionale samenwerking noodzakelijk. Ook hier ziet hij kansen om aandacht voor LHBT’s op plaatsen te krijgen waar dit tot nu toe niet aanwezig was. Over dit soort kansen wil hij de discussie met de commissie graag aangaan.

In het onderwijs zijn enorme stappen gezet met voorlichting over diversiteit in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het ROC. De tolerantie in de stad en regio is waarneembaar toegenomen. “Toch is de tolerantie gering onder allochtone jongerenwerkers. Daarom wordt het project ‘Veilige Haven’ gericht op ondersteuning voor allochtone LHBT’s, gecontinueerd.” De wethouder erkent verder dat op het gebied van sport het beleid niet geslaagd is. “We hebben er niet hard genoeg aan getrokken. Er is meer overleg en actie nodig met de afdeling Sport.”

Op de vraag of de commissie de aankomende gemeenteraadsverkiezingen en collegeonderhandelingen zal overleven,  ontstaat een discussie over partijprogramma’s en compromissen. De wethouder wijst op de verbreding van de werkterreinen en de noodzaak om de invloed van de burgers goed te organiseren. Het is de vraag of je moet kiezen voor één WMO-raad zoals in onze omliggende gemeenten, of voor vier adviescommissies zoals momenteel in Nijmegen. Een uitdagende vraag.

[Bron/Foto: COC Nijmegen – Bart van Dam]

Fotobijschrift: Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Adviescommissie homo-/lesbisch beleid wordt een grote roze taart aangesneden. Een foto van de eerste commissie is in marsepein vervat. Enkele (oud) leden van de commissie bekijken dit met smakelijke belangstelling. Van links naar rechts: Anneke Nolet, Renee Schoffelen, Mariëtte Pellegrom, Helm de Laat.

 

 

Categorie:
Politiek
Tags:
, , ,