Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Zicht op meerderheid voor verbod transgender- en interseksediscriminatie

28 juni 2018 -

Er is zicht op een meerderheid voor het door COC, TNN en NNID bepleitte wettelijk verbod op discriminatie van transgender- en intersekse personen. Dat bleek donderdag tijdens het tweede deel van het debat over de wet in de Tweede Kamer. De Kamer stemt naar verwachting op dinsdag 3 juli over het voorstel; dan wordt duidelijk of de wet inderdaad een meerderheid haalt.

Woordvoerders van VVD, D66, GroenLinks en PvdA toonden zich tijdens het debat voorstanders van het wetsvoorstel van Vera Bergkamp (D66), Kirsten van den Hul (PvdA) en Nevin Özütok (GroenLinks). Ook SP, CDA en ChristenUnie waren positief over het voorstel, maar spraken nog geen definitief oordeel uit. SGP is tegen en sprak eerder van ‘gendergekte’. De PVV gaf aan ‘niet overtuigd’ te zijn van het belang van de wet. Andere partijen waren niet bij het debat vertegenwoordigd.

Momenteel is er in Nederland geen enkele wet die discriminatie van transgender- en intersekse personen* expliciet verbiedt. De groep, die bestaat uit tussen de 130 duizend en 1 miljoen Nederlanders, krijgt veel te maken met discriminatie. Zo ondervinden intersekse personen problemen bij participatie in opleiding, werk en vrije tijd. Van de transgender personen in Nederland kreeg 43 procent de afgelopen 12 maanden te maken met geweld en ondervindt 40 procent discriminatie op het werk. De wet heeft ook betrekking op o.a. non-binaire personen.

COC, TNN en NNID pleiten al lang voor een wettelijk verbod op discriminatie van trans- en intersekse personen. In 2013 beloofde de regering het COC politieke steun voor zo’n verbod, maar er werd geen wetsvoorstel ingediend. Acht politieke partijen beloofden vorig jaar in COC’s Regenboog Stembusakkoord om het onderwerp te regelen. Het werd vervolgens opgenomen in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. COC, TNN en NNID zijn de initiatiefnemers erkentelijk voor het indienen van dit voorstel.

Het COC vroeg de Kamerleden om ook meer duidelijkheid te creëren over het verbod op discriminatie van biseksuelen, panseksuelen, aseksuelen. Dat kan door de term ‘homoseksuele gerichtheid’ in de non-discriminatiewet te vervangen door ‘seksuele gerichtheid’. SP, VVD en GroenLinks steunden dat verzoek in de Kamer. Minister Kajsa Ollongren (BZK) liet weten een dergelijke wetswijziging te willen onderzoeken.

* transgender personen: personen waarvan de genderidentiteit of -expressie verschilt van het geslacht waarmee zij bij geboorte geregistreerd zijn; intersekse personen: personen waarbij de geslachtskenmerken verschillen van de normatieve definitie van ‘man’ of ‘vrouw’.

[Bron: COC NL – Foto van de indieners – v.l.n.r. Kirsten van den Hul (PvdA), Vera Bergkamp (D66) en Nevin Özütok (GroenLinks) en hun medewerkers (achter) – met dank aan Vera Bergkamp/D66]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Intersekseconditie, Politiek, Veiligheid
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,