Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Bussemaker laat invoering LHBT-voorlichting onderzoeken

14 maart 2014 -

De Onderwijsinspectie gaat volgend jaar een groot onderzoek doen naar de invoering van de verplichte LHBT-voorlichting op scholen. Dat heeft minister Jet Bussemaker (OCW) donderdag 13 maart toegezegd in het Kamerdebat over de voortgang van het LHBT-emancipatiebeleid. Dit onderzoek was een uitdrukkelijke wens van het COC en de Tweede Kamerfracties van D66 en VVD.

De Onderwijsinspectie gaat in 2015 onderzoeken of scholen voorlichting geven over LHBT’s. Na een intensieve campagne van het COC is deze voorlichting sinds december 2012 opgenomen in de kerndoelen van het onderwijs. Basis voor het onderzoek van de Onderwijsinspectie worden de resultaten van een aantal lopende onderzoeken, zoals een onderzoek naar de uitwerking van het nieuwe kerndoel in lesmateriaal en docentenhandleidingen en de veiligheidsmonitor over de positie van LHBT-leerlingen. Minister Bussemaker verwacht dat het onderzoek van de Onderwijsinspectie in de eerste helft van 2016 gereed zal zijn.

Minister Bussemaker kwam ook tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer om te gaan onderzoeken of in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) voldoende voorlichting over seksuele gerichtheid en genderidentiteit gegeven wordt. PvdA, SP en VVD drongen daarop aan, omdat uit onderzoek blijkt dat de positie van LHBT’s in het MBO relatief slecht is in vergelijking met de rest van het voortgezet onderwijs.

De woordvoerders van PvdA, VVD en D66 spraken hun zorg uit over de patiëntenstop voor de transgenderzorg bij het medische centrum van de Vrije Universiteit (VUmc). Die patiëntenstop is er sinds begin dit jaar, inmiddels staan er al meer dan 170 nieuwe patiënten op een wachtlijst en het is niet duidelijk wanneer het overleg over het budget voor de transgenderzorg tussen VUmc en de zorgverzekeraars tot een oplossing zal komen. De partijen drongen er bij het kabinet op aan in deze kwestie de vinger aan de pols te houden. Minister Bussemaker liet weten dat de patiëntenstop de aandacht heeft van minister Schippers van Volksgezondheid. Die heeft over deze kwestie  half april een overleg met de direct betrokken partijen.

Verder werd in het debat gesproken over het onbepaald laten van het geslacht in het paspoort, de instelling van een Staatscommissie belast het doen van voorstellen voor de herziening van het familierecht met het oog op ‘regenbooggezinnen’, geweld tegen LHBT’s en de zware Nederlandse delegatie naar de Olympische Winterspelen in de Russische badplaats Sotsji.

Het COC stuurde de Tweede Kamer voorafgaande aan het Kamerdebat een brief met voorstellen en sprak met diverse Tweede Kamerfracties.

[Bron: COC NL – Foto minister Bussemaker: Rijksoverheid.nl]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

Categorie:
homepage, Sport
Tags:
, , , , ,