Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

50+

Vechten voor acceptatie van roze 50-plussers

Wat doen wij?

Het COC ondersteunt  mensen die zich inzetten voor een betere leefsituatie, een goede psychische en fysieke gezondheid en het welzijn van roze 50-plussers. Dat gebeurt onder andere door de Roze Loper tolerantiescan voor (ouderen-)zorginstellingen, het inzetten van roze ambassadeurs, een eigen community en het zichtbaar maken van de groep.

COC Nederland werkt daarbij nauw samen met ANBO, de belangenouderenorganisatie voor ouderen, in het Consortium Roze 50+ Nederland.

Waarom?

Gelukkig hebben de meeste roze 50-plussers een mooi leven en een goede vriendenkring. Toch hebben relatief veel oudere LHBTI’s last van eenzaamheid, bijvoorbeeld omdat ze geen kinderen hebben waarop ze kunnen terugvallen. In ouderenzorginstellingen zijn LHBTI’s vaak onzichtbaar, is homo-, bi- en transseksualiteit onbespreekbaar, vinden pesterijen plaats en gaan mensen soms zelfs terug de kast in. En zoals fotograaf Erwin Olaf stelde toen hij in 2011 de Bob Angelo-penning van het COC ontving: ‘We laten het toch niet gebeuren dat degenen die ons kapot hebben gepest op het schoolplein nog even verhaal kunnen halen in de conversatiezaal van het bejaardenhuis?’

Wat is het resultaat?

Het COC boekt mooie resultaten. Een paar voorbeelden:

  • Sinds 2010 ontvingen meer bijna 100 ouderenzorginstellingen een Roze Loper-certificaat voor LHBT-vriendelijke zorg;
  • Op de community website roze50plus.nl treffen duizenden roze 50-plussers leeftijdsgenoten, activiteiten en informatie;
  • Meer dan tachtig Roze 50+ ambassadeurs zetten zich in voor de Roze Loper en maken roze ouderen zichtbaar op evenementen als de 50 Plus Beurs en de Amsterdamse Gay Pride.

Vecht mee!

coc-nl-50-jan-karel-final

“Met ons Roze Maatjesproject halen we eenzame ouderen uit hun isolement”, zegt Roze 50+ Ambassadeur Jan Karel (op de foto’s). “We hebben in korte tijd al vijftien ouderen aan een maatje kunnen koppelen. Ook zijn we gestart met maandelijkse soosmiddagen voor roze ouderen in Maastricht, Heerlen, Geleen en Roermond. Én we werken momenteel met Limburgse teams die gaan over zorgverlening in de wijk. We maken hen ervan bewust dat niet elke oudere waarvoor ze werken hetero is. Samen boeken we vooruitgang voor roze ouderen en daar haal ik enorm veel voldoening uit.” (Foto’s Jan Karel: Janus van den Eijnden.)

Vecht mee, net als Jan Karel:

 

Sluit je aan bij de Roze 50+ gemeenschap – zie die site ook voor actuele informatie, agenda evenementen & activiteiten enz. Kijk ook op de pagina op Facebook.

 

Vraag een Roze Loper tolerantiescan aan voor een (ouderen) zorginstelling –  zie: RozeZorg.nl.

 

Meld je aan als Roze 50+ ambassadeur: [email protected].