Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

50+

Vechten voor acceptatie van roze 50-plussers

Wat doen wij?

Het COC ondersteunt  mensen die zich inzetten voor een betere leefsituatie, een goede psychische en fysieke gezondheid en het welzijn van roze 50-plussers. Dat gebeurt onder andere door de Roze Loper tolerantiescan voor (ouderen-)zorginstellingen, het inzetten van roze ambassadeurs, een eigen community en het zichtbaar maken van de groep.

COC Nederland werkt daarbij nauw samen met ANBO, de belangenouderenorganisatie voor ouderen, in het Consortium Roze 50+ Nederland.

Waarom?

Gelukkig hebben de meeste roze 50-plussers een mooi leven en een goede vriendenkring. Toch hebben relatief veel oudere LHBT’s last van eenzaamheid, bijvoorbeeld omdat ze geen kinderen hebben waarop ze kunnen terugvallen. In ouderenzorginstellingen zijn LHBT’s vaak onzichtbaar, is homo-, bi- en transseksualiteit onbespreekbaar, vinden pesterijen plaats en gaan mensen soms zelfs terug de kast in. En zoals fotograaf Erwin Olaf stelde toen hij in 2011 de Bob Angelo-penning van het COC ontving: ‘We laten het toch niet gebeuren dat degenen die ons kapot hebben gepest op het schoolplein nog even verhaal kunnen halen in de conversatiezaal van het bejaardenhuis?’

Wat is het resultaat?

Het COC boekt mooie resultaten. Een paar voorbeelden:

  • Sinds 2010 ontvingen meer bijna 100 ouderenzorginstellingen een Roze Loper-certificaat voor LHBT-vriendelijke zorg;
  • Op de community website roze50plus.nl treffen duizenden roze 50-plussers leeftijdsgenoten, activiteiten en informatie;
  • Meer dan tachtig Roze 50+ ambassadeurs zetten zich in voor de Roze Loper en maken roze ouderen zichtbaar op evenementen als de 50 Plus Beurs en de Amsterdamse Gay Pride.

Vecht mee!

50+ LOU RITZEN - COC Jaarverslag - Copyright Janus van den Eijnden (6)

“Samen maken we zorginstellingen LHBT-vriendelijk”, zegt Roze 50+ ambassadeur Lou Ritzen (foto’s). ‘Ik heb altijd gewerkt in de gehandicaptenzorg. Fijn dat ik als vrijwilliger iets kan betekenen voor roze ouderen met m’n kennis en ervaring in de zorg. Samen met andere Roze 50+ ambassadeurs proberen we zorginstellingen zover te krijgen dat ze een Roze Loper certificaat voor LHBT-vriendelijke zorg aanvragen.’ (Foto’s Lou: Janus van den Eijnden)

Vecht mee, net als Lou:

 

Sluit je aan bij de Roze 50+ gemeenschap – zie die site ook voor actuele informatie, agenda evenementen & activiteiten enz. Kijk ook op de pagina op Facebook.

 

Vraag een Roze Loper tolerantiescan aan voor een (ouderen) zorginstelling –  zie: RozeZorg.nl.

 

Meld je aan als roze ambassadeur: info@roze50plus.nl.