Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Cultuur & geloof

In actie voor acceptatie in multiculturele en religieuze kring

Wat doen wij?

Met biculturele en religieuze LHBTI’s bouwt het COC sterke communities waar zij de kracht vinden om zichzelf te zijn. Uit die communities komen veel rolmodellen voort. We ondersteunen biculturele en religieuze LHBTI’s bij het op gang brengen van het gesprek over en acceptatie van seksuele voorkeur en genderidentiteit in hun eigen kring. Ook ondersteunen we migrantenorganisaties bij het creëren van een LHBTI-vriendelijk klimaat in hun achterban en werken we nauw samen met christelijke LHBTI-organisaties.

Waarom?

Seksuele oriëntatie en genderidentiteit liggen bij Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Chinese Nederlanders vaak nog zeer problematisch. Zo vindt de helft van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders homoseksualiteit verkeerd, tegenover één op de tien autochtone Nederlanders. Openlijke homoseksualiteit wordt vaak gezien als blijk van gebrek aan loyaliteit en respect tegenover de familie. BeyonG Veldkamp van COC’s Respect2Love zegt daarover: “Mijn moeder was destijds vooral geshockeerd door het feit dát ik het vertelde, maar nu heeft ze me geaccepteerd zoals ik ben.” Voor jongeren met een biculturele achtergrond is het vaak een zoektocht naar een goede balans tussen openheid over hun seksuele- en genderidentiteit en loyaliteit naar hun familie.

Ook in (orthodox) christelijke kringen liggen homoseksualiteit en genderidentiteit vaak gevoelig. Van de orthodox-prostestanten heeft bijvoorbeeld 67 procent moeite met homoseksualiteit. In orthodoxe kring, maar ook in de LHBTI-wereld, bestaat vaak weinig begrip voor mensen die zowel diep gelovig als LHBTI zijn.

Wat is het resultaat?

Het COC bereikt mooie resultaten! Een paar voorbeelden:

  • Zo’n vijftienhonderd biculturele LHBTI-jongeren zijn aangesloten bij COC’s Respect2Love;
  • Met biculturele en religieuze LHBTI’s start het COC nieuwe communities, zoals Trans United voor biculturele transgenders en Haardvuur Avonden voor LHBT-moslims;
  • Dankzij COC en LKP werd op 17 mei 2011 ’s werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen getekend door vertegenwoordigers van 21 kerkgenootschappen

Vecht mee!

coc-nl-cultuur-geloof-jahnielle-final

“Ik vind het fantastisch dat ik voor een ander kan zijn wat ik vroeger zelf niet had”, zegt Jahniella, activiste bij COC’s Respect2Love en ambassadrice van Trans United. “Op mijn vierentwintigste kwam ik uit de kast als transgender. Achteraf gezien heb ik een voorbeeldfiguur in die tijd enorm gemist. Bij Respect2Love en Trans United organiseer ik nu zelf allerlei activiteiten voor biculturele LHBTI’s, de groep wordt groter en groter. Ik vind het fantastisch dat ik op deze manier mijn bijdrage kan en mag leveren. Dat ik mensen kan helpen op weg naar zichzelf is het mooiste wat er is, want wat mij betreft is er niks mooiers dan jezelf kunnen zijn!” (Foto’s Jahniella: Janus van den Eijnden.)

Vecht mee met Jahniella:

 

Sluit je aan bij Respect2Love, de multiculturele jongeren community van het COC. Zie: www.respect2love.nl. Kijk ook op www.facebook.com/respect2love.

 

Trans United logoSluit je aan bij COC’s Trans United, de veilige gemeenschap voor transgenders met een biculturele achtergrond. Kijk voor meer informatie: www.trans-united.org

 

Sluit je aan bij IDAHO Nederland: Kerken in actie tegen geweld tegen homoseksuelen.

 

HAARDVUUR kleinSluit je aan bij de Haardvuur Avonden, een plek gecreëerd voor en door LHBTI-moslims, waar moslims en geïnteresseerden samenkomen zonder veroordeeld te worden om hun gender en/of seksuele voorkeur. Zie Haardvuuravond.nl of meld je aan via [email protected].

 

Ben je biculturele LHBTI? Vind inspiratie, netwerken en events op de website van Coming In. Ben je sociaal- of zorgprofessional én wil je meer weten over biculturele LHBTI’s? Ook daarvoor kan je terecht op Coming In.