Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Internationaal

Wat doen wij?
Het COC ondersteunt LHBTI-organisaties in meer dan vijfendertig landen wereldwijd bij de opbouw van een eigen, sterke en zelfbewuste LHBTI-gemeenschap. Daarvoor stellen we ons grote internationale netwerk ter beschikking, coachen en trainen we activisten en springen we waar nodig financieel bij. Daarnaast lobbyt het COC, samen met activisten uit tal van landen, bij internationale organisaties als de Verenigde Naties. Samen komen we op voor mensenrechten voor LHBTI personen in de hele wereld en bieden we tegenwicht aan de tegenstanders van LHBTI-mensenrechten, die zich steeds sterker organiseren.

COC Nederland werkt onder meer samen met de netwerken van LHBTI organisaties in Afrika en Azië, Pan Africa ILGA en ILGA Asia aan diverse en inclusieve samenlevingen waaraan mensen kunnen deelnemen en zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit, – of geslachtskenmerken. Sinds 2016 is het COC bovendien één van de strategische partners waarmee het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken werkt aan een krachtiger maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden.

Waarom?
De feiten:

  • Homoseksualiteit of homoseksuele handelingen zijn strafbaar in bijna 70 landen en in zo’n 10 landen staat er zelfs de doodstraf op.
  • Jaarlijks worden wereldwijd meer dan tweehonderd transgender personen vermoord.
  • Landen als Rusland, Hongarije en Litouwen voeren anti-LHBTI wetten in;
  • Verspreiding van het HIV-virus is tien keer groter in landen waar homoseksualiteit strafbaar is;

Wat is het resultaat?
Het COC boekt mooie resultaten. Een paar voorbeelden:

  • Het COC ondersteunt LHBTI-organisaties in tal van landen wereldwijd. Mede daardoor kunnen die organisaties bijvoorbeeld opkomen voor hun rechten, een eigen pand openen, voorlichting geven aan lokale zorgverleners, media en politie, steungroepen opzetten, sterke gemeenschappen opbouwen, prides organiseren en lobbyen voor betere wetten;
  • Het COC heeft een speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties, waardoor we konden bijdragen aan de VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen en ook onze zusterorganisaties uit andere landen een stem geven bij internationale bijeenkomsten door ze van ons spreekrecht gebruik te laten maken;
  • Mede dankzij het COC heeft de VN nu een speciale Onafhankelijke Expert voor LHBTI-mensenrechten; deze kan landen op de vingers tikken die LHBTI-mensenrechten schenden.

Stories of change
Wil je meer weten over wat het werk van het COC betekent voor activisten wereldwijd, kijk dan op onze internationale website met ‘Stories of change’: international.coc.nl

‘Homoseksualiteit is niet meer strafbaar in Buthan, en de rol van COC daarbij was cruciaal’, aldus Buthanese activist Tashi Tsheten (foto). Met Tashi werken we aan LHBTI-mensenrechten in Bhutan.

Tashi: ‘In 2018 ontmoette ik tijdens een conferentie een medewerker van COC. Het COC zorgde er voor dat ik in 2019 naar Genève kon, toen Bhutan aan de beurt was voor de Universal Periodic Review van de VN. Daarbij beoordelen andere landen de mensenrechtensituatie in een land. Mede dankzij begeleiding van COC lukte het om van twintig landen een aanbeveling te krijgen om homoseksualiteit te schrappen uit het wetboek van strafrecht. Bhutan heeft momenteel een progressieve regering en de aanbeveling werd overgenomen. Sinds een paar maanden beginnen LHBTI’s openlijk over hun issues te spreken, op hun profielen zie je regenboogemoji’s verschijnen. We hoeven niet meer bang te zijn dat we gecriminaliseerd worden om wie we zijn.’

Power of Pride
De Power of Pride alliantie brengt COC, Pan African ILGA en ILGA Asia samen in een vijfjarig partnerschap (2021-2025) met het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, met als doel te werken aan diverse en inclusieve samenlevingen waarin LHBTI in staat is om naar hun volle potentieel deelnemen. Power of Pride is gebaseerd op het versterken van LHBTI-gemeenschappen en het maatschappelijk middenveld en het voeren van LHBTI-lobby en pleitbezorging voor wetten en beleid met respect voor seksuele en genderdiversiteit. Power of Pride richt zich op de Afrikaanse en Aziatische regio’s met directe subsidieverlening aan partners in 22 landen.

Bekijk de Power of Pride-pagina.

Kom ook in actie!
Ondersteun de internationale activiteiten van het COC met een donatie.

Buitenlandse LHBTI-organisaties en -activisten die willen samenwerken met het COC kunnen contact opnemen via [email protected].