Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Jong & school

In actie voor acceptatie op school

Wat doen wij?
Het COC steunt jongeren die zich actief inzetten voor acceptatie van LHBTI personen. Zo zijn er de GSA’s (Gender & Sexuality Alliances) waarin leerlingen met allerlei seksuele oriëntaties, genderidentiteiten, genderexpressies en geslachtskenmerken samenwerken aan een veilige school voor álle leerlingen.

De Jong&Out-community biedt LHBTI-jongeren de mogelijkheid elkaar online en offline te ontmoeten en via het GSA-docentennetwerk ontwikkelen leerkrachten plannen om de acceptatie van LHBTI personen op school te verbeteren. Natuurlijk zorgt het COC ook voor voorlichting in de klas en hebben we met Expreszo een actief online jongerenplatform.

Waarom?
Gelukkig hebben veel lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse jongeren een prima middelbare schooltijd. Toch is de sfeer niet altijd fijn. ‘Homo’ is een veel gebruikt scheldwoord, er wordt gepest en het is niet voor iedereen die dat wil makkelijk om uit de kast te komen.

De feiten:

 • Lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) jongeren geven hun leven een zesje, tegenover een acht min voor heteroseksuele jongeren;
 • Tussen het moment van bewustwording en coming-out ligt gemiddeld zo’n twee jaar;
 • ‘Homo’ is het meest gebruikte scheldwoord op school. Volgens het SCP rapporteert 88 procent van de LHB-jongeren dat ze dit scheldwoord soms, regelmatig of vaak horen;
 • 51 procent van de openlijke LHB-jongeren werd in het afgelopen jaar met hun seksuele oriëntatie gepest of kreeg andere negatieve reacties;
 • 21% van de transgender jongeren krijgt te maken met geweld achter de voordeur;
 • Het percentage LHB-jongeren dat wel eens een zelfmoordpoging heeft gedaan, ligt volgens het SCP bijna vijf maal hoger dan onder heterojongeren;
 • Hoewel voorlichting sinds 2012 verplicht is, zegt de helft van de LHB-jongeren in 2015 nog dat er op hun middelbare school geen voorlichting werd gegeven over LHBTI personen (SCP 2015).

Wat is het resultaat?
Het COC boekt mooie resultaten. Een paar voorbeelden:

 • Ongeveer driekwart van de middelbare scholen in Nederland heeft een GSA (Gender & Sexuality Alliance), in totaal hebben zo’n 1000 middelbare scholen en mbo’s een GSA;
 • Honderdduizenden jongeren doen mee aan Paarse Vrijdag, de jaarlijkse actiedag voor acceptatie georganiseerd door COC’s GSA Netwerk;
 • Duizenden LHBTI-jongeren ontmoeten elkaar in een veilige omgeving bij Jong&Out of op de Jong&Out app;
 • Ruim vijfhonderd COC-vrijwilligers geven jaarlijks zo’n 1500 voorlichtingslessen op school;
 • Dankzij de belangenbehartiging van het COC is voorlichting over LHBTI personen sinds 2012 verplicht op alle basis- en middelbare scholen in Nederland
 • Op aandringen van COC werden scholen in 2021 verplicht om te zorgen voor een veilig klimaat waarin LHBTI personen en andere minderheden zich veilig en geaccepteerd weten.

Kom ook in actie!

‘Bij Jong&Out kunnen jongeren veilig zichzelf zijn’. Dat zegt de Huib Wolse (foto), die zich met COC inzet voor LHBTI-jongeren.

Huib sloot zich aan bij Jong&Out toen hij een jaar of 15, 16 was. ‘Alsof je in een warm bad stapt, ik voelde me meteen enorm welkom. Ineens had ik allemaal andere jongeren om me heen met wie ik gesprekken kon voeren over dingen die ik zelf ook meemaakte,’ zegt hij daarover.

Nu zet hij zich als vrijwilliger in voor de Jong&Out-app. ‘Duizenden jongeren maken er gebruik van, daar ben ik enorm trots op. Dagelijks zijn er zo’n tien nieuwe aanmeldingen. Jong&Out heeft mij heel veel gebracht. Om te ervaren hoe andere jongeren dankzij Jong&Out ook een plek hebben waar ze helemaal zichzelf kunnen zijn en in een veilige omgeving kunnen groeien, geeft me heel veel voldoening.’

Foto’s Huib: Isabel Janssen.

Kom ook in actie, net als Huib:

Start een GSA op jouw school.
Kijk ook op Instagram of Facebook van COC’s GSA Netwerk.


Sluit je aan bij de Jong & Out community voor LHBTI-jongeren tot en met 18 jaar.


Sluit je aan bij het jongerenplatform van het COC op Expreszo.nl, Instagram en Facebook.


Op Iedereenisanders.nl kunnen LHBTI-jongeren informatie vinden over hoe je over je seksuele gerichtheid en/of genderidentiteit/expressie met anderen kan praten, waar je andere LHBTI-jongeren kunt ontmoeten en informatie waar je hulp kan vinden als het even niet goed met je gaat.

Zorg voor voorlichting in jouw klas of wordt zelf voorlichter – zie: VoorlichtingInDeKlas.nl. Kijk ook op VoorlichtingInDeKlas-Facebook.