Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Jong & school

In actie voor acceptatie op school

Wat doen wij?

Het COC steunt jongeren die zich actief inzetten voor acceptatie van LHBTI’s. Zo zijn er de GSA’s (Gender & Sexuality Alliances) waarin leerlingen met allerlei seksuele oriëntaties, genderidentiteiten en genderexpressies samenwerken aan een veilige school voor álle leerlingen. Als de school daar niet voor openstaat neemt het Roze-Olifantteam desgevraagd contact op met de schoolleiding.

De Jong&Out-community biedt LHBTI-jongeren de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en via het GSA-docentennetwerk ontwikkelen leerkrachten plannen om de acceptatie van LHBTI’s op school te verbeteren. Natuurlijk zorgt het COC ook voor voorlichting in de klas en hebben we met Expreszo een sterke jongerenorganisatie.

Waarom?

Gelukkig hebben veel lesbische meiden, homojongens , biseksuele, transgender en intersekse jongeren een prima middelbare schooltijd. Toch is de sfeer niet altijd fijn. ‘Homo’ is een veel gebruikt scheldwoord, er wordt gepest en het is vaak moeilijk om uit de kast te komen.

De feiten:

  • Lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) jongeren geven hun leven een zesje, tegenover een acht min voor heteroseksuele jongeren;
  • Tussen het moment van bewustwording en coming-out ligt gemiddeld ruim drie jaar;
  • ‘Homo’ is het meest gebruikte scheldwoord op school. Volgens het SCP rapporteert 88 procent van de LHB-jongeren dat ze dit scheldwoord soms, regelmatig of vaak horen;
  • 51 procent van de openlijke LHB-jongeren werd in het afgelopen jaar met hun seksuele oriëntatie gepest of kreeg andere negatieve reacties;
  • Het percentage LHB-jongeren dat wel eens een zelfmoordpoging heeft gedaan, ligt volgens het SCP bijna vijf maal hoger dan onder heterojongeren;
  • Hoewel voorlichting inmiddels verplicht is, zegt de helft van de LHB-jongeren in 2015 dat er op hun middelbare school nog geen voorlichting werd gegeven over LHBTI’s (SCP 2015).

Wat is het resultaat?

Het COC boekt mooie resultaten. Een paar voorbeelden:

  • Ongeveer tweederde van de middelbare scholen in Nederland heeft een GSA (Gender & Sexuality Alliance)
  • Honderden LHBTI-jongeren ontmoeten elkaar maandelijks bij Jong&Out;
  • Ruim vijfhonderd COC-vrijwilligers geven jaarlijks zo’n 1500 voorlichtingslessen op school;
  • Dankzij de belangenbehartiging van het COC is voorlichting over LHBT’s sinds 2012 verplicht op alle basis- en middelbare scholen in Nederland.

Vecht mee!

coc-nl-jong-school-linda-final

“Het aantal GSA’s op scholen neemt door onze inzet enorm toe”, zegt Linda (op de foto’s), GSA-coördinator bij het voorlichtingsteam van COC Limburg. “Op mijn voorstel vragen we leerlingen na elke voorlichtingsles of ze interesse hebben om een GSA op te richten. Waar nodig en mogelijk bieden onze GSA-coördinatoren ze dan ondersteuning bij het opzetten. Inmiddels maken de meeste voorlichtingsteams in het land deze koppeling met de GSA’s in hun lessen. Ook op mijn oude middelbare school is er nu een GSA, en daar ben ik best trots op.” (Foto’s Linda: Janus van den Eijnden.)

Kom net als Linda in actie:

Start een GSA op jouw school.
Kijk ook op www.facebook.com/gsanl

 

Sluit je aan bij de Jong & Out community voor LHBTI-jongeren tot en met 18 jaar.

 

De Roze Olifant is er voor wie niet gehoord word op school! De Roze Olifant neemt het graag voor je op!

 

Word lid van de jongerenorganisatie van het COC en neem een abonnement op Expreszo www.expreszo.nl. Volg Expreszo ook op Facebook.

 

Maak een werkstuk of presentatie over een LHBTI-onderwerp: www.homogeschiedenis.nl.

 

Op Iedereenisanders.nl kunnen LHBTI-jongeren informatie vinden over hoe je over je seksuele gerichtheid en/of genderidentiteit/expressie met anderen kan praten, waar je andere LHBTI-jongeren kunt ontmoeten en informatie waar je hulp kan vinden als het even niet goed met je gaat.

Schermafbeelding 2014-11-17 om 16.20.15Op NietAlleenAnders.nl kun je activiteiten vinden voor LHBTI-jongeren door heel het land. Ook kun je er uitgebreide informatie vinden over hoe je je eigen LHBTI-jongerenactiviteit kan versterken.

Zorg voor voorlichting in jouw klas of wordt zelf voorlichter – zie: VoorlichtingInDeKlas.nl. Kijk ook op VoorlichtingInDeKlas-Facebook.