Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Jouw belangen

In actie voor jouw belangen!

Wat doen wij?
Het COC behartigt jouw belangen. We brengen continu problemen op het gebied van LHBTI-emancipatie onder de aandacht van de regering, de Tweede Kamer en de media en we stellen concrete oplossingen voor. We ondersteunen activisten die zelf LHBTI-belangen op de politieke agenda willen plaatsen met onze Landelijke Werkgroep Politiek (LWP). Bij verkiezingen informeren we op onze website Rainbowvote.NU over de standpunten van politieke partijen over ‘regenboogpolitiek’.

Waarom?
Hoewel Nederland in vergelijking met veel andere landen een prettig land is voor LHBTI personen, valt ook in ons land nog veel te verbeteren. Discriminatie in wetten en regels is dankzij de inzet van het COC de laatste jaren flink afgenomen, maar de acceptatie van LHBTI’s in de maatschappij laat nog veel te wensen over. En ook als het gaat om wetgeving zijn er nog altijd veel dingen niet goed geregeld. De politiek is een belangrijke bondgenoot om deze problemen aan te pakken.

De feiten:

 • Zeven op de tien LHBTI personen krijgen in hun leven te maken met fysiek of verbaal geweld om wie ze zijn.
 • Nederland hoort niet meer tot de wereldkopgroep van landen waar LHBTI-rechten goed geregeld zijn (bron: ILGA Europe).
 • Artikel 1 van onze Grondwet verbiedt discriminatie op grond van o.m. godsdienst en ras, maar bevat geen expliciet verbod op LHBTI-discriminatie.
 • Ongeveer 1 op de 3 Nederlanders vinden het ‘aanstootgevend’ als twee mannen elkaar in het openbaar een zoen geven, terwijl bijna niemand een ‘heterokus’ aanstootgevend vindt.
 • Er is nog altijd gebrek aan sociale acceptatie van LHBTI personen op school, het werk, in de (ouderen-) zorg, de sport en in diverse culturele en religieuze kringen.
 • De situatie is vaak slechter voor mensen die te maken krijgen met een stapeling van non-discriminatiegronden (intersectionaliteit), bijvoorbeeld omdat ze zwart en transgender zijn, lesbisch en moslim, of biseksueel en asielzoeker.

Wat is het resultaat?
Het COC boekt mooie resultaten. Een paar voorbeelden:

 • Bevorderen van LHBTI acceptatie is sinds 2012 verplicht op elke school in Nederland (basis- en voortgezet onderwijs);
 • Discriminatie op grond van genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken is sinds 2019 wettelijk verboden;
 • Het percentage Nederlanders dat LHBTI personen afwijst, daalde sinds de jaren zestig van de vorige eeuw van bijna 40 procent naar ca. 7 procent anno nu;
 • Dankzij de wet Lesbisch ouderschap kan een lesbische duomoeder sinds 1 april 2014 het kind van haar partner eenvoudig erkennen of het ouderschap van rechtswege krijgen. Een ingewikkelde adoptieprocedure is niet meer nodig;
 • Sinds 1 juli 2014 maakt de Transgenderwet de wijziging van de geslachtsregistratie voor transgenders veel eenvoudiger. Sterilisatie en lichamelijke aanpassing zijn niet langer verplicht.
 • Scholen zijn sinds 2021 verplicht om te zorgen voor een veilig klimaat waar LHBTI personen en andere minderheden zich veilig en geaccepteerd weten. 
 • Gemeenten mogen geen weigerambtenaren – trouwambtenaren die weigeren een huwelijk van een paar van gelijk geslacht te sluiten – meer benoemen;
 • Door afschaffing van de enkele-feitconstructie mogen religieuze scholen LHB-leerlingen en -docenten sinds 2015 niet meer weigeren of van school sturen;
 • Nederland kent sinds 1994 een Algemene Wet Gelijke Behandeling die discriminatie om (homo)seksuele gerichtheid verbiedt;
 • Paren van gelijk geslacht mogen sinds 2009 een buitenlands kind adopteren;
 • Er worden geen LHBTI-asielzoekers meer teruggestuurd naar landen als Irak (sinds 2012) en Tsjetsjenië (sinds 2017);
 • LHBTI asielzoekers mogen niet meer ‘terug de kast in’ gestuurd worden (sinds 2006);
 • De strafeis bij geweld met een discriminerende achtergrond kan met 100 procent worden verhoogd (2011);
 • LHBTI-emancipatie is een prioriteit in recente regeerakkoorden;
 • COC sluit sinds 2012 Regenboog Stembusakkoorden met een grote groep politieke partijen, met daarin afspraken over LHBTI-beleid;
 • Het discriminerende strafwetsartikel 248-bis, dat aan homoseksueel contact een hogere minimumleeftijd verbond dan aan heteroseksueel contact, werd in 1971 afgeschaft.

Kom ook in actie!

‘Met effectieve acties bereiken we ongelooflijk veel’. Dat zegt Mathieu Heemelaar over zijn werk voor COC’s Landelijke Werkgroep Politiek.

‘Als Landelijke Werkgroep Politiek van COC overleggen we over onderwerpen die we op de politieke agenda willen krijgen. We houden de agenda van de Tweede Kamer in de gaten, schrijven brieven aan ministers en Tweede Kamerleden, bellen met fractiemedewerkers en Kamerleden, stellen de Regenboogakkoorden op voor de nationale en Europese politiek. COC heeft de afgelopen decennia ongelooflijk veel bereikt door zeer effectief actie te voeren. Maar Nederland is niet langer koploper als het gaat om LHBTI-rechten, het is nog niet klaar.’

Foto’s Mathieu: Isabel Janssen.

Kom ook in actie, net als Mathieu:

Breng bij verkiezingen een regenboogstem uit en laat je informeren op Rainbowvote.NU.
Ondersteun onze acties en petities op deze site, Facebook en Twitter.

Beschik je over specifieke expertise of ben je politiek actief? Sluit je dan aan bij COC’s Landelijke Werkgroep Politiek: [email protected].

Word lid van het COC of ondersteun onze belangenbehartiging met een donatie.

Pubicaties

Over het LHBTI-asielbeleid in Nederland publiceerde het COC in 2018 het rapport Trots of schaamte van mr. Sabine Jansen.

FleeingHomophobia

Over het LHBT-asielbeleid in Europa publiceerde COC Nederland en de Vrije Universiteit Amsterdam in september 2011 het rapport Fleeing Homphobia – Seeking Safety in Europe.
LHBT-asielzoekers worden in Nederland vaak slecht behandeld. Dat blijkt uit rapport Pink Solutions, inventarisatie situatie LHBT asielzoekers dat is uitgevoerd door COC Nederland en gefinancierd door het Europees Vluchtelingen Fonds (EVF).