Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Jouw belangen

In actie voor jouw belangen!

Wat doen wij?

Het COC behartigt jouw belangen. We brengen continu problemen op het gebied van LHBTI-emancipatie onder de aandacht van de regering, de Tweede Kamer en de media en we stellen concrete oplossingen voor. We ondersteunen activisten die zelf LHBTI-belangen op de politieke agenda willen plaatsen met onze Landelijke Werkgroep Politiek (LWP). Bij verkiezingen informeren we op onze website gayvote.nl over de standpunten van politieke partijen over ‘roze’ politiek.

Waarom?

Hoewel Nederland in vergelijking met veel andere landen tolerant is voor LHBTI’s, valt ook in ons land nog veel te verbeteren. Discriminatie in wetten en regels is dankzij de inzet van het COC de laatste jaren flink afgenomen, maar de acceptatie van LHBTI’s in de maatschappij laat nog veel te wensen over. Ook resteren er nog altijd discriminerende wetten en regels. De politiek is een onmisbare bondgenoot om deze problemen aan te pakken.

De feiten:

 • Er is nog altijd gebrek aan sociale acceptatie van LHBTI’s op school, het werk, in de (ouderen-) zorg, de multiculturele- en multireligieuze samenleving, de sport en op veel andere gebieden.
 • Zeven op de tien LHBT’s krijgen te maken met discriminerend geweld.
 • Artikel 1 van onze Grondwet verbiedt discriminatie op grond van o.m. godsdienst en ras, maar bevat geen expliciet verbod op LHBTI-discriminatie.

Wat is het resultaat?

Het COC boekt mooie resultaten. Een paar voorbeelden:

 • Voorlichting over LHBT’s is sinds 2012 verplicht op elke school in Nederland (basis- en voortgezet onderwijs);
 • Door afschaffing van de enkele-feitconstructie mogen religieuze scholen LHB-leerlingen en -docenten sinds 2015 niet meer weigeren of van school sturen;
 • Dankzij de wet Lesbisch ouderschap kan een lesbische duomoeder sinds 1 april 2014 het kind van haar partner eenvoudig erkennen of het ouderschap van rechtswege krijgen. Een ingewikkelde adoptieprocedure is niet meer nodig;
 • Sinds 1 juli 2014 maakt de zogenaamde Transgenderwet de wijziging van de geslachtsregistratie voor transgenders veel eenvoudiger. Sterilisatie en lichamelijke aanpassing zijn niet langer verplicht.
 • Gemeenten mogen geen weigerambtenaren – trouwambtenaren die weigeren een huwelijk van een paar van gelijk geslacht te sluiten – meer benoemen;
 • De aanpak van geweld tegen LHBT’s werd in 2015 topprioriteit voor de Nationale Politie;
 • Nederland kent sinds 1994 een Algemene Wet Gelijke Behandeling, waarin gelijke behandeling van o.a. lesbiennes, homo’s en biseksuelen centraal staat;
 • Paren van gelijk geslacht mogen sinds 2009 een buitenlands kind adopteren;
 • Er worden geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak (sinds 2012) en Iran (sinds 2006);
 • De strafeis bij geweld met een discriminerende achtergrond is met 100 procent verhoogd (2011);
 • LHBT-emancipatie is een prioriteit in recente regeerakkoorden;
 • Het discriminerende strafwetsartikel 248-bis, dat aan homoseksueel contact een hogere minimumleeftijd verbond dan aan heteroseksueel contact, werd in 1971 afgeschaft.

Vecht mee!

coc-nl-jouw-belangen-omar-final

“Samen hebben we de problemen aangekaart waar LHBTI-vluchtelingen mee te maken krijgen”, zegt Omar, een homoseksuele vluchteling uit Syrië. “Vanaf de eerste dag dat ik in een Nederlands asielzoekerscentrum aankwam, werd ik lastig gevallen door andere bewoners: schelden, treiteren, staren. Ik heb bij het COC aangeklopt voor hulp, samen hebben we in de media de problemen aangekaart waar ik en andere LHBTI-vluchtelingen mee te maken hebben. Het resultaat van onze gezamenlijke inspanningen is dat er nu binnen een aantal AZC’s aparte, veilige plekken komen voor LHBTI-asielzoekers die daaraan behoefte hebben. AZC’s krijgen vertrouwenspersonen waar LHBTI’s terecht kunnen als ze problemen hebben en er komt meer voorlichting over seksuele diversiteit. Het voelt geweldig dat er een organisatie is die opkomt voor je belangen, dankzij het COC voelde ik me gehoord en geholpen.” (Foto’s Omar: Janus van den Eijnden.)

Vecht mee, net als Omar:

 

GayVote - kleinBreng bij verkiezingen een roze stem uit en laat je informeren op GayVote.nl.

 

Ondersteun onze acties en petities op deze site, Facebook en Twitter.

Beschik je over specifieke expertise of ben je politiek actief? Sluit je dan aan bij COC’s Landelijke Werkgroep Politiek: [email protected].

Word lid van het COC of ondersteun onze belangenbehartiging met een donatie.

Pubicaties

FleeingHomophobia

 

Over het LHBT-asielbeleid in Europa publiceerde COC Nederland en de Vrije Universiteit Amsterdam in september 2011 het rapport Fleeing Homphobia – Seeking Safety in Europe.

 

 

LHBT-asielzoekers worden in Nederland vaak slecht behandeld. Dat blijkt uit rapport Pink Solutions, inventarisatie situatie LHBT asielzoekers dat is uitgevoerd door COC Nederland en gefinancierd door het Europees Vluchtelingen Fonds (EVF).