Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Veiligheid

In actie voor veiligheid

Wat doen wij?

Het COC zet zich in voor een Nederland waar LHBTI’s zich veilig kunnen voelen om zichtbaar zichzelf te zijn. We dringen bij politiek, Openbaar Ministerie en politie aan op stevige maatregelen tegen discriminatie, pesten en geweld. Onze COC-verenigingen hebben korte lijnen met politie en OM zodat problemen rond veiligheid snel gesignaleerd en aangepakt kunnen worden.

Waarom?

Telkens weer worden LHBTI’s wegens hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit het slachtoffer van discriminatie, pesten en geweld. De media rapporteren over LHBTI’s die hun huis uitgepest worden of op straat klappen krijgen.

De feiten:

 • Zeven van de tien LHBTI’s krijgen te maken met discriminerend geweld (verbaal en fysiek)
 • Het aantal geregistreerde gevallen van discriminatie en geweld tegen LHBTI’s steeg van 428 in 2009 naar 2.471 in 2021.
 • Lesbische en biseksuele vrouwen krijgen wegens hun seksuele identiteit te maken met belediging, bedreiging, openlijke geweldpleging, zware mishandeling, vernieling, stalking, poging tot doodslag, aanranding, verkrachting en aanhoudende pesterijen.
 • Meer dan de helft van de transgenders (54 procent) wordt maandelijks of vaker beledigd en/of maakte in de afgelopen 12 maanden een gewelddadig incident mee.
 • 60 procent van de LHBTI’s past haar/zijn gedrag aan om negatieve reacties te voorkomen.
 • Slechts 15 procent van de LHBTI’s die te maken krijgen met discriminerend geweld doet daarvan aangifte.

Wat is het resultaat?

Het COC boekt mooie resultaten. Een paar voorbeelden:

 • De aanpak van geweld tegen LHBTI’s is sinds 2015 topprioriteit voor politie, OM, gemeenten en het ministerie van Veiligheid & Justitie.
 • De strafeis bij discriminerend geweld werd in 2011 verhoogd met 100 procent.
 • Er komt in elk politieregio in Nederland een Roze in Blauw-unit voor de aanpak van anti-LHBTI-geweld.
 • Veiligheidscoördinatoren van onze lidverenigingen dringen bij politie en OM aan op een lokale aanpak van anti-LHBTI-geweld.

Kom ook in actie!

Doe altijd aangifte als je iets overkomt, want alleen dan kan discriminatie en geweld worden aangepakt. Dat kan:

 • Ben je getuige van geweld, bel dan 112, maak zo mogelijk foto’s van daders, en blijf bij het slachtoffer. Help elkaar!
 • Meld discriminatie via je mobiele telefoon: download de gratis app Discriminatie melden via de Androidstore of de iPhonestore.

[Foto Politie: CC-cocoparisienne]