Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Álle vrouwen hebben recht op veiligheid, dus ook trans vrouwen

3 februari 2020 -

Dat schrijven wij vandaag in een opiniestuk in Trouw, samen met WOMEN Inc., Transgender Netwerk Nederland en tal van andere vrouwen- en LHBTI-organisaties. We reageren daarmee op een transfoob opiniestuk dat vorige week in Trouw verscheen.

Álle vrouwen hebben recht op veiligheid, dus ook transvrouwen

De rechten van vrouwen komen in gevaar wanneer mensen zelf mogen bepalen of ze man of vrouw zijn, stond in een opinieartikel (Trouw, 28 januari) dat zich keert tegen aanpassing van de transgenderwet. Mannen met foute bedoelingen zouden ‘zomaar’ kunnen zeggen dat ze vrouw zijn en toegang krijgen tot publieke ruimtes die bedoeld zijn om vrouwen veiligheid te bieden. Dit gedachtegoed trekt het bestaansrecht van transpersonen in twijfel en staat verdere emancipatie van vrouwen in de weg. Terwijl het initiatief van minister voor rechtsbescherming Sander Dekker om de procedure voor geslachtsverandering eenvoudiger te maken, juist een enorme positieve bijdrage kan leveren aan het leven van transpersonen.

Laten we één ding voorop stellen: transvrouwen zijn vrouwen. De termen die dinsdag in het opinieartikel in deze krant zijn gebruikt, waaronder de term ‘trans-geïdentificeerde mannen’, bestaan niet en trekken de werkelijkheid dat transpersonen bestaan in twijfel. Terwijl iedereen invulling moet kunnen geven aan de eigen genderidentiteit.

Eenzelfde strijd

Hiervan uitgaande, is de vraag of transvrouwen toegang moeten hebben tot vrouwenkleedkamers, vrouwensport en vrouwentoiletten, beantwoord. Transvrouwen hebben recht op alles waar een cisgendervrouw, dus iemand die geboren is als vrouw en zich ook nu vrouw voelt en noemt, recht op heeft. Sommige van deze rechten voor transvrouwen moeten nog worden verworven.

Daarnaast voeren transvrouwen en cisgendervrouwen nog eenzelfde strijd met een gezamenlijk doel. Namelijk gelijke kansen voor man en vrouw.

Vrouwenemancipatie en de emancipatie van transgender personen staan elkaar dus niet in de weg. Eerder gaan ze hand in hand. Alle ondertekenaars van dit stuk zetten zich op hun eigen manier in voor de kansen van vrouwen én transpersonen en laten daarmee zien dat het één niet los staat van het ander.

Veiligheid en preventie van geweld

Waarover we ons druk zouden moeten maken als het op dit onderwerp aankomt, zijn veiligheid en de preventie van geweld. zeker ook seksueel geweld. Uit onderzoek blijkt dat ruim 43 procent van de transpersonen discriminatie meemaakt op de arbeidsmarkt, dat transpersonen zeven keer vaker dan cisgenderpersonen worden mishandeld of daarmee worden bedreigd en dat twee op de drie transpersonen wel eens suïcide overweegt. Dit gebeurt vaak omdat hun identiteit niet als een ‘ware’ identiteit wordt gezien, zoals ook in het opiniestuk van 28 januari gebeurde. Het is daarom van belang dat deze onderwerpen hoog op de agenda komen te staan en dat er maatregelen worden genomen om de veiligheid van (trans)vrouwen te garanderen. Die zijn echter van een hele andere orde dan de maatregelen die dinsdag in deze krant vermeld stonden.

Uit deze cijfers blijkt dat de emancipatie van transpersonen en dus ook vrouwen nog niet is voltooid. Juist daarom zijn we blij met het initiatief van minister Dekker om wijziging van de geslachtsregistratie eenvoudiger te maken.

Als de wet wordt gewijzigd, hoeven veel mensen niet meer te wachten tot ze werkelijk kunnen zijn wie ze zijn. Dat dit proces wordt versimpeld, is voor sommige mensen van levensbelang. Het heeft een enorme positieve impact op de kwaliteit van leven van transpersonen. Deze wetswijziging moet zo snel mogelijk worden doorgevoerd.

Sander Heithuis van WOMEN Inc. en Brand Berghouer van het Transgender Netwerk Nederland – in Trouw, 2 februari 2020

Mede ondertekend door: WOMEN Inc., Transgender Netwerk Nederland, Rutgers Kenniscentrum Seksualiteit, genderplatform WO=MEN, COC Nederland, Bureau Clara Wichmann, NNID Nederlandse organisatie voor seksediversiteit, platform voor feminisme De Bovengrondse en Atria Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis

[Bron/Illustratie: Trouw]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Categorie:
Transgender
Tags:
, , , , ,