Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Amsterdamse ambtenaren krijgen betaald transitieverlof

2 december 2018 -

Amsterdamse ambtenaren krijgen recht op betaald transitieverlof. Met deze verlofregeling krijgen transgender werknemers tijdens de medische transitie de mogelijkheid voldoende tijd voor de genderbevestigende behandeling in te ruimen. Dat is bekend gemaakt door wethouder Touria Meliani. COC en Transgender Netwerk Nederland (TNN) pleitten al langer voor een wettelijk recht op betaald transitieverlof.

Amsterdam wil een ‘rolmodel zijn voor andere organisaties’, schrijft wethouder Meliani, verantwoordelijk voor personeel en organisatie, aan de Amsterdamse gemeenteraad. Gemeente Amsterdam is de eerste grote werkgever die instemt met betaald transitieverlof.

Geen gunst, maar een recht

De wethouder voert met dit besluit een amendement uit van SP, D66, GroenLinks, Partij van de Ouderen en VVD, dat eind vorig jaar in de vorige raadsperiode is aangenomen. Een meerderheid in de raad vindt zo’n transitieverlof vergelijkbaar met zwangerschapsverlof. Het betaalde transitieverlof wordt als recht opgenomen in de arbeidsvoorwaarden van gemeente Amsterdam.

“Transgenders in transitie werden in Amsterdam vaak wel ruimhartig behandeld, maar dat was dan uit aardigheid en geheel afhankelijk van de goede wil van de desbetreffende leidinggevende”, zegt SP-raadslid Nelly Duijndam. “Nu wordt betaald transitieverlof als een recht opgenomen in de arbeidsvoorwaarden van de gemeente. Dat is weer een prachtige stap vooruit. We hopen dat andere werkgevers snel volgen.”

“Amsterdam vervult hiermee een voorbeeldfunctie voor andere organisaties,” zegt D66-raadslid Jan-Bert Vroege. “Dit verlof is geen gunst, maar een recht.”

Transitieverlof

COC en TNN zijn verheugd over dit Amsterdamse besluit. De beide belangenorganisaties pleiten al langer voor een wettelijk recht op transitieverlof.

Voor zowel werkgever als werknemer zou dat namelijk betekenden dat de transitie soepeler verloopt. Een werknemer hoeft geen gebruik te maken van de ziektewet, hiervoor vakantie-uren te gebruiken, onbetaald verlof op te nemen of bijzonder verlof te krijgen en een werkgever wordt volgens dit voorstel gecompenseerd door de overheid. Transgender ambtenaren zullen het transitieverlof bovendien niet terugzien als ziekteverzuim in hun dossier en in de beoordeling van hun functioneren zal het opnemen van transitieverlof geen rol spelen. Daarmee heeft transitieverlof hetzelfde karakter als zwangerschapsverlof.

Rotterdam

GroenLinks-raadslid Arno Bonte pleitte er eind vorig jaar in de Volkskrant voor om ook Rotterdamse gemeenteambtenaren betaald transitieverlof toe te kennen. Hij vindt dat Rotterdam als werkgever het goede voorbeeld moet geven. De financiële consequenties zijn volgens de GroenLinkser klein, gezien de beperkte groep die ervan gebruik zou maken. Het college van burgemeester en wethouders zal waarschijnlijk aan het begin van het nieuwe jaar reageren op de schriftelijke vragen van Bonte over deze kwestie.

[Bron: COC NL, TNN, Het Parool, Gemeente.nu – Foto wethouder Meliani: CC-Gemeente Amsterdam]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

Categorie:
Transgender
Tags:
, , , , , , , ,