Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Asielverzoeken van trans mensen onzorgvuldig behandeld

13 oktober 2021 -

Asielverzoeken van transgender mensen uit Latijns-Amerika en de Caraïben worden onzorgvuldig behandeld wanneer zij in Nederland asiel aanvragen. Nieuw onderzoek wijst uit dat de situatie en ervaringen van trans mensen in het land van herkomst met een groot gebrek aan kennis worden beoordeeld.

15 oktober presenteren onderzoekers Willemijn van Kempen en Alejandra Ortiz het uitgebreide rapport ‘Transcript From the Margins’ in Amsterdam. Het rapport beschrijft de schrijnende omstandigheden en gevaarlijke gebeurtenissen die transgender personen ertoe dwingen te vluchten. Het onderzoek toont aan dat de IND onvoldoende oog heeft voor de optelsom aan problemen die specifiek trans personen treft. Daarmee doet de IND volgens het rapport geen recht aan de ernst en omvang van het gevaar in land van herkomst.

Zo houdt de IND bijvoorbeeld geen rekening met de ernstige gevolgen voor transgender mensen als het moeilijk of niet mogelijk is om de geslachtsregistratie op hun ID-bewijs aan te passen. Dat zorgt voor problemen op allerlei gebieden, zoals geen woning of werk kunnen krijgen. Trans vrouwen die daardoor in de marge leven krijgen sneller met de politie te maken. Wie gearresteerd wordt komt daar bovenop ook nog eens tussen mannelijke gedetineerden in de cel. Daar lopen ze door gebrek aan bescherming veel risico op wrede, onmenselijke behandeling.

Voor het onderzoek werden de Nederlandse asielprocedures van acht transgender personen geanalyseerd. Interviews met deze personen, asielproceduredocumenten van de IND, rechtbankverslagen en verweerschriften van asieladvocaten zijn onderzocht.

Transgender Netwerk Nederland (TNN) is geschrokken van de resultaten van het onderzoek. Want voor wie geen verblijfspapieren kan krijgen dreigt een situatie van uitbuiting en geweld, zij het in Europa of in hun land van herkomst. Daarom roept TNN het nieuwe kabinet en alle partijen op zorgvuldiger beleid voor deze doelgroep in de Nederlandse asielpraktijk te maken.


transgender-specifieke aanpak
Zo kan de IND er niet omheen dat een transgender-specifieke aanpak absoluut nodig is. Een LHBT-aanpak, zoals nu de praktijk is, doet de transgender asielzoekers tekort. Er is aandacht nodig voor specifieke kwesties waar juist trans personen mee te maken krijgen, zoals de afwezigheid van toegankelijke procedures voor wijziging van de geslachtsvermelding en transgenderzorg. Een transgender-specifieke aanpak vraagt om een fundamentele kwaliteitsimpuls bij de IND op het thema genderdiversiteit. Training en opleiding van relevant personeel, een duidelijke transgender-specifieke standaard en instructies zijn zeer van belang. Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in veel betere landeninformatie, waarbij de instructie van de Europese asielondersteuningsorganisatie EASO leidend moet zijn. De nieuwe verantwoordelijke staatssecretaris op het Ministerie van Veiligheid en Justitie
zou op internationaal niveau moeten samenwerken met de EASO en UNHCR. Hier kunnen de voorwaarden geschapen worden waarmee de zwaarwegendheid van de situatie van transgender asielzoekers zorgvuldig beoordeeld kan worden.

structurele steun
TNN wil hiervoor in gesprek met het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de IND om samen tot een haalbaar plan van aanpak te komen. Daarnaast wil TNN met het Ministerie van Buitenlandse zaken in gesprek over hoe de transgendergemeenschap in Latijns-Amerika structureel ondersteund kan worden, met in het bijzonder aandacht voor de veiligheid van transgender activisten, die hun leven vaak niet zeker zijn.

Bron: COC NL – Foto Asielzoekers: CC-Directie Voorlichting

Categorie:
homepage, Internationaal, Jouw belangen, Politiek, Transgender, Veiligheid
Tags: