Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Belangenorganisaties voeren actie bij Pride tegen deskundigenverklaring voor transgender en intersekse personen

6 augustus 2022 -

Weg met de deskundigenverklaring als vereiste voor wijziging van de officiële geslachtsvermelding! Die oproep aan de politiek doen LHBTI-belangenorganisaties TNN, COC en NNID op zaterdag 6 augustus bij Pride Amsterdam. De Tweede Kamer beslist in september over afschaffing van de deskundigenverklaring. Het thema van Pride Amsterdam is My Gender, My pride.

De belangenorganisaties voeren zaterdag actie met spandoeken langs de grachtenparade. Ook sturen ze een open brief aan de Tweede Kamer.

‘’My Gender, My Pride’ is een prachtig thema voor Pride’, aldus de belangenorganisaties. ‘Want de rechten van transgender en intersekse personen zijn in Nederland nog altijd niet goed geregeld. Als je wilt dat de overheid je genderidentiteit erkent, moet je naar een psycholoog voor een officiële verklaring. Dat is vernederend en betuttelend. Wij roepen de Kamer op om daar snel een eind aan te maken.’

De Tweede Kamer spreekt in september over een wetsvoorstel van de minister van Rechtsbescherming. Daarin wordt voorgesteld de deskundigenverklaring als eis voor wijziging van de geslachtsvermelding te laten vervallen. Het is nog onduidelijk of dat voorstel op steun van de Kamer kan rekenen.

In landen als Noorwegen, Ierland, Malta en Argentinië is de deskundigenverklaring al geschrapt als vereiste voor wijziging van de geslachtsvermelding. Daar vullen mensen een formulier in en een paar weken later is de geslachtsvermelding gewijzigd. Dat werkt prima, zo blijkt uit een evaluatie die de Nederlandse regering liet uitvoeren. Uit die evaluatie blijkt verder dat ook Nederlandse deskundigen zélf vinden dat de deskundigenverklaring kan worden afgeschaft. Volgens de Verenigde Naties, de Raad van Europa en de door Nederland onderschreven Yogyakarta Principles is het een mensenrecht: een toegankelijke procedure voor wijziging van de geslachtsvermelding, gebaseerd op zelfbeschikking en zónder deskundigenverklaring. De eis van de deskundigenverklaring is één van de redenen dat Nederland nog maar op de 13e plaats in Europa staat van landen waar LHBTI rechten goed geregeld zijn.

In Nederland moeten transgender en intersekse personen nu wel nog naar zo’n zogenaamde deskundige als ze de ‘v’ in hun paspoort en andere officiële documenten willen laten wijzigen in een ‘m’ of andersom. Volgens TNN, COC en NNID is er geen enkele reden om wilsbekwame mensen te laten beoordelen door artsen of psychologen. Trans en intersekse personen kunnen prima zelf bepalen wie ze zijn. De tijd dat men dacht dat trans personen aan een stoornis lijden, ligt achter ons, aldus de organisaties.

Eenvoudig wijzigen van je geslachtsvermelding is belangrijk omdat je met een verkeerde letter op je papieren bijna dagelijks te maken krijgt met ‘bureaucratisch geweld’, zoals Human Rights Watch het noemt. In het ziekenhuis, als je een pakketje ophaalt en je ID moet tonen, op school of aan de grens: steeds is er die angst voor vernedering en discriminatie.

Foto: Tom Knoflook voor COC Nederland

Categorie:
homepage, Jouw belangen, Transgender
Tags: