Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Belangenorganisaties willen snel X in paspoort

3 juni 2022 -

TNN, NNID en COC* willen dat mensen snel de mogelijkheid krijgen om zonder tussenkomst van de rechter een X in plaats van V of M in hun paspoort en andere officiële documenten te plaatsen. Kamerlid Lisa van Ginneken (D66) maakte op vrijdagavond 3 juni op Instagram bekend dat ze met een initiatiefwetsvoorstel komt en de Raad van State presenteerde een advies.

‘Non-binaire en andere personen wachten al te lang op een passende registratie,’ aldus de LHBTI-belangenorganisaties. ‘Het gaat er om dat dat nu snel geregeld wordt, of het nou bij wet of bij amendement is.’ TNN en COC juichen het toe dat Kamerlid Van Ginneken het initiatief neemt.

Ongeveer 4 procent van de Nederlanders identificeert zich als man noch vrouw. Ze zijn bijvoorbeeld non-binair. De groep ervaart gebrek aan erkenning en ongemakkelijke situaties in het dagelijks leven omdat officiële geslachtsregistratie alleen mogelijk is met een M of V.

Ook vindt een deel van de  Nederlanders dat het de overheid ‘niet aangaat wat er in hun ondergoed zit’. Zij beschouwen hun geslacht – net als bijv. hun seksuele oriëntatie – als een privékwestie, die niet thuishoort in het paspoort en andere overheidsregistraties.

Transgender Netwerk Nederland, de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit NNID en COC pleiten al lang voor de mogelijkheid voor een ieder om zonder rechterlijke tussenkomst een X in officiële documenten te krijgen. Het is één van de beloften uit het Regenboog Stembusakkoord dat volgens het coalitieakkoord wordt uitgevoerd. Activisten van Het is tijd voor een ‘x’ startten een petitie.

Kamerlid Lisa van Ginneken maakte op 3 juni op Instagram bekend dat ze met een initiatiefwetsvoorstel komt om de X te regelen. Eerder diende zij een amendement in op de nieuw Genderregistratiewet. Op 3 juni adviseerde de Raad van State echter om het onderwerp met een wetsvoorstel te regelen.

Op dit moment is registratie met een X alleen mogelijk via de rechter. Naar schatting enkele tientallen Nederlanders kregen op die manier een X, waaronder Nanoah Struik en Leonne Zeegers. De mogelijkheid via de rechter blijft in stand, maar belangenorganisaties willen dat de procedure eenvoudiger wordt. Diverse rechtbanken hebben de wetgever opgeroepen om dit te regelen.

In landen als de VS, Malta, IJsland, Nieuw-Zeeland en India bestaan al soortgelijke mogelijkheden.

Categorie:
homepage, Politiek, Transgender
Tags: