Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC verheugd over opheffing patiëntenstop transgenderzorg

23 mei 2014 -

COC Nederland is verheugd over het nieuws dat de patiëntenstop voor nieuwe genderpatiënten bij het medisch centrum van de Vrije Universiteit (VUmc) is opgeheven.

Het VUmc meldt vandaag er afspraken zijn gemaakt met de zorgverzekeraars over de bekostiging van de transgenderzorg voor 2014 en daarna. De patiëntenstop die eind vorig jaar door het VUmc werd ingesteld kan daarom opgeheven worden.

“Dit is goed nieuws voor de patiënten die maanden in ongewisheid verkeerd hebben”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. “Het COC verwacht nu overigens wel dat VUmc en de zorgverzekeraars toewerken naar een duurzame oplossing voor de bekostiging van de transgenderzorg om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen.”

VUmc meldt dat de genderpoli vanaf maandag 26 mei a.s. weer heropent is voor nieuwe genderpatiënten. Gezien het feit dat er op dit moment al een wachtlijst moet worden weggewerkt, bestaat volgens het VUmc de kans dat er opnieuw een wachtlijst ontstaat. Voor meer informatie wordt verwezen naar VUmc.nl/genderdysforie.

Transgender Netwerk Nederland (TNN) laat weten ‘opgelucht’ te zijn over het nieuws, maar acht het ontstaan van nieuwe lange wachtlijsten ‘onaanvaardbaar’.

COC en TNN hebben sinds het bekend worden van de patiëntenstop eendrachtig geijverd om aan deze misstand een einde te maken. De kwestie is aan de orde gekomen in de Tweede Kamer en minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opdracht gegeven voor een onderzoek. Dat onderzoek loopt nog en zal waarschijnlijk komende maand afgerond worden.

[Bron: COC NL, TNN, VUmc – Foto VUmc: CC-Nik Morris (van Leiden)]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Transgender
Tags:
, , , , , ,