Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Eerste Nederlandse publicatie over transgender mensen, geloof en kerk

18 juni 2019 -

Op Roze Zondag 23 juni 2019 presenteren de LCC Plus Projecten –  gericht op de sociale acceptatie van LHBT+’s in christelijke kring – in de Amsterdamse Oranjekerk met Wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt de allereerste Nederlandse publicatie over transgender mensen, geloof en kerk.

Dit boek is bedoeld als een handreiking voor gelovige transgender mensen zelf en voor werkers in de kerk. Het boek zet in op informatie, bewustwording en wil de emancipatie en sociale acceptatie van transgender mensen in de Nederlandse kerken bevorderen.

Aandacht voor gelovige transgender mensen

Er is in de afgelopen tien tot vijftien jaar in Nederland gaandeweg meer aandacht gekomen voor transgender mensen: hun bestaan, hun ervaringen en hun positie in de samenleving. In 2014 organiseerde het LKP – de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging – voor het eerst een landelijke themadag rond deze thematiek.

Wielie Elhorst, redacteur en destijds LKP-voorzitter: “De dag werd opvallend goed bezocht. Het was voor het LKP het startsein meer aandacht te geven aan het onderwerp. Deze publicatie is één van de resultaten. Het boek is hard nodig, omdat er nog een groot gebrek aan kennis bestaat in de kerken. Het is tegelijkertijd een steun in de rug van mensen: gelovige transgender mensen en werkers in de kerk die het onderwerp bespreekbaar willen maken.”

Totaalpakket

Wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt telt ongeveer 250 pagina’s en benadert de thematiek van transgender mensen, geloof en kerk vanuit alle mogelijke invalshoeken.

De publicatie geeft informatie over transgender mensen, hun transitie(s) en hun sociale positie in verleden en heden. Daarnaast worden theologische perspectieven geschetst bij de ervaringen van transgender mensen en worden gedeelten uit de Bijbel behandeld die een problematische of bijzondere betekenis hebben voor transgender mensen. Ook is er aandacht voor de plaats van transgender mensen in plaatselijke kerkelijke gemeentes, inclusief gespreksmateriaal voor jongeren en volwassenen. Last but not least, in alle onderdelen van de publicatie komen transgender mensen zelf aan het woord.

Carl Buijs, redacteur: “Verhalen van mensen die hun geloof, hun kerk of allebei als een enorm obstakel ervaren op hun pad naar hun ware zelf, zijn legio. Wat een gemiste kans voor transpersonen én kerken! Hopelijk laat dit boek aan veel mensen zien, hoe wondermooi God in ieders leven werkt.”

Redactie en samenstelling

Wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt is inhoudelijk geredigeerd door vier personen:

  • Carl Buijs – medewerker bij Transvisie, zelfhulporganisatie voor transgender mensen;
  • Jolanda Molenaar – transtheoloog en gastvoorganger in de Doopsgezinde Kerk;
  • Heleen Zorgdrager – hoogleraar Systematische Theologie met bjizondere aandacht voor genderstudies aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU);
  • Wielie Elhorst – LHBT-predikant Amsterdam, oud-voorzitter LKP en oud-medewerker van de LCC Plus Projecten.

Zowel de redactie als de keuze voor auteurs garanderen het eigen geluid van transgender mensen in de publicatie.

Heleen Zorgdrager: “Te lang hebben kerk en theologie zich afgesloten van ervaringen van transgender personen of zelfs actief bijgedragen aan hun buitensluiting en stigmatisering. Wat een verrassing en verrijking als hun verhalen eindelijk gehoord worden in het grote verhaal van God, mensen en wereld.”

Presentatie

Op Roze Zondag 23 juni 2019 word in de Oranjekerk te Amsterdam de publicatie gepresenteerd en de eerste exemplaren overhandigd aan voorzitter Dirk Gudde van de Raad van Kerken Nederland en aan Jacqueline Prins, Directeur Emancipatie van het ministerie van OCW.

Jolanda Molenaar, redacteur: “We hopen dat deze publicatie haar weg vindt in de breedte van de kerken, en dat de kerken bereid zijn transpersonen de hand te reiken in hun zoektocht naar de mens die zij verlangen te zijn. In het boek zijn daartoe goede aanzetten te vinden. In de afsluitende viering, waarin Wielie Elhorst en ik zullen voorgaan, vragen we mensen in de spiegel te kijken opdat ze ontdekken wie God, en wie zij zelf zijn. Het is mijn verlangen dat ook kerken in die spiegel zullen kijken, en stappen zetten op weg naar een transinclusieve kerk.”

BOEKPRESENTATIE ‘WONDERSCHOON, ZOALS U MIJ GEMAAKT HEBT’

  • Datum: zondag 23 juni 2019 – vanaf 16.00 uur
    • aansluitend vanaf 18.30 uur: Avondgebed t.g.v. Roze Zondag
  • Locatie: Oranjekerk – Tweede van der Helststraat 1-3 te Amsterdam

Wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt wordt uitgegeven door Kokboekencentrum Utrecht.

LCC Plus Projecten = een alliantie van christelijke LHBT+-organisaties die projecten uitvoeren ten behoeve van de sociale acceptatie van LHBT+-personen in christelijke kring. De organisaties voeren in verschillende samenstellingen sinds 2008 projecten uit, ondersteund door het ministerie van OCW. Publieksverslagen van de verschillende projectperioden zijn beschikbaar. Meer info: LCCProjecten.nl.

[Bron: LCC Plus Projecten – Illustraties boekcover: Kokboekencentrum Utrecht]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

Categorie:
Geloof & cultuur, Transgender
Tags:
, , , , , , , , , , , , , ,