Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten

Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Enschede ondertekent Verklaring van Dordrecht

3 juli 2014 -

De gemeente Enschede heeft op 1 juli de Verklaring van Dordrecht ondertekend. De verklaring is in 2013 opgesteld door Transgender Netwerk Nederland (TNN) met als doel de emancipatie van transgenders op de werkvloer te bevorderen. De ondertekening valt samen met de invoering van de transgenderwet, die het mogelijk maakt de geslachtsregistratie bij de gemeente gemakkelijker aan te passen.

COC Twente-Achterhoek en gemeente Enschede luiden de invoering van de transgenderwet op dinsdag 1 juli in met een lunch bij de afdeling burgerzaken. Tijdens de lunch wordt de Verklaring van Dordrecht ondertekend. En: voor het eerst wordt de geboorteakte van een Enschedese transgender op het stadskantoor aangepast. Na het lunchprogramma is er ’s middags een training voor professionals op het gebied van hulpverlening en werk.

Het COC Twente-Achterhoek nam het initiatief om deze mijlpaal te vieren en nam daarvoor contact op met de gemeente Enschede. Voorzitter Mark Melenhorst, COC Twente-Achterhoek: “Voor ons is het een belangrijke dag. Tot nog toe bepaalde je geboorteaangifte je leven. Stel je voor je, bent dus nu vrouw, ooit geboren als man en krijgt dan officiële brieven die beginnen met: Geachte heer…… Het voelt alsof je nooit echt geaccepteerd bent zoals jij werkelijk bent. Transgenders stuiten ook op hun werk en zelfs in de zorg op veel onbegrip. Reden om met een uitgebreid programma deze dag te vieren.”

Het belang van de nieuwe wet

Transgenders die gebruik willen maken van deze wet kunnen bij de gemeente een aanvraag doen om hun geslacht om te zetten. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt daarvoor een aantekening in de geboorteakte. Tegelijkertijd kan ook de voornaam gewijzigd worden. Is die wijziging eenmaal doorgevoerd kan er een nieuw identiteitsbewijs aangevraagd en aangemaakt worden. Tijdens de lunchbijeenkomst wordt ook het eerste verzoek tot registratiewijziging van een transgender behandeld.

Patrick Welman, wethouder Economie en Werk: “In Enschede vinden we het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en zich veilig voelt om dat te uiten. Deze wet juichen wij dan ook van harte toe. Mensen hebben een geestelijk en lichamelijk zwaar proces doorgemaakt om uiteindelijk te kunnen zijn zoals ze zich voelen. Ik kan me voorstellen dat het laatste stukje, de correcte inschrijving in de burgerlijke stand, dan de ultieme bevestiging van het hele proces is.”

Verklaring van Dordrecht

Naast aandacht voor de nieuwe wet ondertekent Patrick Welman ondertekent tijdens de lunch de Verklaring van Dordrecht. De verklaring is in 2013 opgesteld door TNN met als doel de emancipatie van transgenders op de werkvloer te bevorderen. De gemeente Enschede wil hiermee een voorbeeld zijn voor andere werkgevers in hun regio. De gemeente Enschede is – na de gemeenten Dordrecht en Zwolle – de derde gemeente in Nederland die deze verklaring ondertekent.

Training ‘Worden wie je bent’

Na de lunchbijeenkomst vindt de training ‘Worden wie je bent. Over werk en zorg voor transgender’ plaats. De training helpt enerzijds hulpverleners om genderidentiteitsproblematiek te (h)erkennen en het integreren in hun hulpverlening, anderzijds richt de training zich op professionals die werkzoekenden begeleiden. De training vergroot de kennis en het begrip voor transgenders. Dertig deelnemers hebben zich aangemeld voor deze training. Meer informatie over de training vind je hier.

Transgenders in Oost-Nederland

Het programma op 1 juli moet het startschot zijn voor meer ondersteuning voor transgenders in Oost-Nederland. Eerste gesprekken wijzen op een behoefte aan een zelfhulpgroep voor transgenders en/of een groep voor de partners van transgenders. Het COC Twente-Achterhoek wil daarom graag in contact komen met transgenders uit Oost-Nederland. Belangstelling om mee te denken? Mail naar [email protected].

[Bron: COC Twente/Achterhoek en Gemeente Enschede]

Zie ook: Transgenderdag 1 juli groot succes

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Transgender
Tags:
, , , , , ,