Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb

2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Minister Van Bijsterveldt eregast bij Transgender Symposium

19 oktober 2012 -

Minister Marja van Bijsterveldt is de eregast tijdens de openingsbijeenkomst van het European Transgender Participation Symposium dat op 25 en 26 oktober a.s. in Dordrecht gehouden wordt.  Wnd. minister Paul de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opent de symposium-bijeenkomst op vrijdag. Het symposium is een initiatief van het Transgender Netwerk Nederland.

Internationaal onderzoek toont aan dat transgenders vaak werkloos en sociaal geïsoleerd zijn. En dat terwijl een Nederlands onderzoek ook aantoont dat 42 procent van de transgenders hoogopgeleid is, terwijl dit onder de rest van de bevolking maar 25 procent is. Waar komt dit verschil vandaan? Wat kan gedaan worden om de integratie van transgenders op de arbeidsmarkt te verbeteren en wat zijn de unieke eigenschappen die transgenders op de werkvloer te bieden hebben?

Om ondermeer deze vragen te beantwoorden organiseert het Transgender Netwerk Nederland het European Transgender Participation Symposium.

Sprekers zijn ondermeer:
–      Paul de Krom – wnd. demissionair mininster van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – zie toespraak;
–      Marja van Bijsterveldt – demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – zie how to win back your ex

espraken/2012/10/26/speech-by-minister-van-bijsterveldt-for-the-european-transgender-participation-symposium-in-dordrecht.html” target=”_blank”>toespraak;
–      Arno Brok – burgemeester van Dordrecht;
–      Harry van Dorenmalen – bestuursvoorzitter IBM Europe;
–      Conny Koreman – projectmanager infrastructuur Ballast Nedam;
–      Carolien van de Lagemaat – voorzitter Transgender Netwerk Nederland.

Thema’s die aan de orde komen zijn ondermeer:
–      Europese wetgeving van belang voor transgenders;
–      praktische tips betreffende transgenders op de werkvloer;
–      presentatie van een ‘game plan’ om de acceptatie van transgenders op de werkvloer te vergroten.

Locatie:
–      Oude Stadhuis,  Stadhuisplein 1 te Dordrecht.;
–      Da Vinci College, Leerparkpromenade 100 te Dordrecht

Voor meer info en registratie als deelnemer – zie de European Transgender Participation Symposium-site.

zp8497586rq
Categorie:
Transgender
Tags:
, , , , , ,