Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Faillissement Stepwork Transgenderzorg

21 september 2021 -

Bestuur patiëntenorganisatie Transvisie:
Vorige week berichtten we al over het mogelijke faillissement van Genderzorg Stepwork en het overleg dat Transvisie al enige tijd hierover heeft met VWS, NZa en zorgverzekeraars.

Vandaag is het faillissement aangevraagd en is een curator aangesteld, die nu de leiding heeft overgenomen van Stepwork. Er zijn veel transgender personen in behandeling of staan op de wachtlijst. Voor hen is het van belang om in deze onzekere situatie duidelijkheid te krijgen wat nu te doen. Ik sta al zo lang op de wachtlijst, moet ik nu ergens anders heen? Ik ben in behandeling, wordt deze voortgezet? Je zorgverzekeraar is je belangrijkste partner om antwoorden op deze vragen te krijgen.

Ben je in behandeling of sta je op de wachtlijst bij Stepwork:

 1. Lees het persbericht dat hieronder staat van de Nederlandse zorgverzekeraars.
 2. Neem contact op met je zorgverzekeraar over wat te doen in jouw situatie. Elke verzekeraar is op de hoogte van de situatie en zij hebben onderling afspraken gemaakt wat met jou gecommuniceerd kan worden.
 3. Alleen als je onverhoopt er niet uitkomt of onvoldoende duidelijkheid krijgt bij je zorgverzekeraar, dan kan je contact opnemen met de toezichthouder op de zorg, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) , die hiervoor een speciaal team heeft ingericht. Zie hieronder hoe je dat doet.
 4. Mocht je behoefte hebben aan ondersteuning, advies of een luisterend oor in deze onzekere tijd, dan kun je terecht bij de gezamenlijke Transgender infolijn van Transvisie en Transgender Netwerk Nederland: 085-1303846. We staan klaar om naar je te luisteren. Je staat er nooit alleen voor.
 5. Wacht de communicatie vanuit Stepwork af. De curator is bezig met het maken van afspraken met verzekeraars, de Inspectie Gezondheidzorg en NZa afspraken over het berichten van mensen die in behandeling zijn of op de wachtlijst staan.
 6. Onderneem geen actie om je in te schrijven bij een andere aanbieder. Je komt dan waarschijnlijk onderaan de wachtlijst.

  Hoe gaat het nu verder met de genderzorg bij Stepwork?

  In beginsel zorgen verzekeraars voor voldoende financiering zodat de zorg nu niet in eens stopt. Er zijn verschillende scenario’s denkbaar: van een doorstart, overname van zorg door een of meer ander partijen of het herplaatsen van mensen in behandeling en op de wachtlijst bij een andere aanbieder van genderzorg. Het is dus niet zeker of sprake zal zijn van herplaatsing. Mocht deze situatie zich zou voordoen, dan is het de intentie van verzekeraars en de NZa dat dit fair plaats vindt: zoveel mogelijk op basis van nood en de datum van inschrijving op de wachtlijst of van behandeling bij Stepwork. Dit is des te belangrijker omdat de wachtlijsten in de genderzorg enorm lang zijn. We hebben dit ook onder de aandacht van de curator gebracht. Hoe dat er uit zou zien is nu nog niet duidelijk.

  Transvisie is en blijft intensief betrokken en in gesprek met alle verantwoordelijke partijen om de belangen van onze mensen te behartigen. En zal je zo goed als dat mogelijk is informeren.

  Wanneer en hoe neem ik contact op met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

  Alleen voor het geval dat het mensen onverhoopt niet lukt om in contact te komen met hun zorgverzekeraar of daar onvoldoende duidelijkheid krijgen, kunnen zij zich wenden tot het team van de NZa, die namens de Nederlandse overheid toezicht houdt op de zorg. Stuur een mail naar signalen@nza.nl en zet in de mail het
  volgende:

  “ Beste Nederlandse Zorgautoriteit,

  Het is mij niet gelukt om in contact te komen met mijn zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling of –advies omtrent Stepwork of ik heb wel contact gehad maar kom er niet uit. Mijn probleem is als volgt: [beschrijf kort je probleem].

  Mijn gegevens zijn:
  Voornaam en achternaam:
  Telefoonnummer:
  Emailadres:
  Naam van je zorgverzekeraar:

  Ik geef de NZa toestemming voor het verwerken en delen van je persoonsgegevens met de zorgverzekeraar. “

  De meldingen kunnen binnen de NZa door een zeer beperkt aantal personen worden verwerkt en worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

  De NZa zet de meldingen binnen een dag door naar de verantwoordelijke zorgverzekeraar. Na doorzetten ontvangt de melder een schriftelijke bevestiging van de NZa.
Categorie:
Algemeen, Gezondheid, homepage, Jouw belangen, Transgender
Tags: