Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Hulp voor trans personen met arbeids-ongeschiktheidsuitkering

19 december 2017 -

Naast bijstandsuitkeringsgerechtigden in de gemeente Amsterdam, Deventer en Groningen, is stichting GenderTalent nu ook beschikbaar voor transgender personen met een WAO/ WIA of een WAJONG-uitkering. Het UWV besloot in oktober om GenderTalent officieel op te nemen in de lijst van 600 erkende re-integratie- en jobcoachingsbureaus.

Uit rapporten van het SCP en Transgender Netwerk Nederland blijkt dat 12,5% van de transgender personen arbeidsongeschikt is tijdens de transitie. Dit percentage ligt na de transitie ligt zelfs op 17,5%. “Transgender personen die arbeidsongeschikt zijn of een arbeidsbeperking hebben lopen vaak op tegen onbegrip tijdens re-integratietrajecten, in hun eigen omgeving en in de transgemeenschap zelf. Juist voor deze mensen kunnen wij nu echt het verschil maken met onze gespecialiseerde coaches,” aldus Bregtje Visser, directeur van GenderTalent. De stichting verwacht dat in het eerste half jaar van 2018 ook 15 regenboog gemeentes met een voortrekkende rol in hun arbeidsmarktregio zich aansluiten. Visser: “Daarmee hebben we onze doelstelling behaald om een groot deel van de groep uitkeringsgerechtigde transgender personen in Nederland te kunnen ondersteunen.”

Uit onderzoeken van o.a. het SCP blijkt dat ruim 37% van alle transgender personen een uitkering ontvangt, terwijl dit cijfer voor de gehele Nederlandse bevolking minder dan 12,5% is. Daarnaast krijgt 43% van alle transgender personen krijgt te maken met arbeidsmarktdiscriminatie. Om deze mensen te ondersteunen is in 2016 stichting Gendertalent opgericht door Transgender Netwerk Nederland, FNV en COC Nederland. GenderTalent coacht en begeleidt zowel werkende als werkloze transgender personen. Daarnaast traint de stichting managers en medewerkers van werkgevers.

Over Gendertalent

GenderTalent samen met haar partners ervoor dat trans personen volwaardig lid kunnen zijn van het werkzame leven. GenderTalent biedt onder andere jobcoaching voor werkzoekenden en training voor werkgevers, specifiek gericht op transgenders. Deze diensten zijn ontwikkeld in samenwerking met de transgender-community, belangenverenigingen, gemeenten en universiteiten (Universiteit van Maastricht en Universiteit voor Humanistiek). Stichting GenderTalent is opgericht in 2016 door initiatiefnemer Bregtje Visser samen met Transgender Netwerk Nederland, COC Nederland en FNV. De opbrengsten van de stichting worden gedoneerd aan onderzoeken en projecten die de veiligheid en acceptatie van genderdiverse mensen verbeteren.

Kijk voor meer informatie over Gendertalent op: www.gendertalent.nl.

Categorie:
homepage, Transgender
Tags: