Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Kabinet biedt excuses aan voor oude transgenderwet

1 december 2020 -

Het kabinet bood op maandag 30 november, bij monde van minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) en minister Sander Dekker (Rechtsbescherming), excuses aan voor de oude transgenderwet. Ook komt er een vergoedingsregeling voor gedupeerden.

De oude transgenderwet bepaalde dat transgender personen, maar bijvoorbeeld ook intersekse personen, hun officiële geslachtsregistratie slechts konden wijzigen als ze hun lichaam lieten aanpassen en zich lieten steriliseren. Dat betekende voor mensen bijvoorbeeld dat ze zonder noodzaak definitief afscheid moesten nemen van een kinderwens.

Het kabinetsbesluit om excuses te maken kwam er op aandringen van het Transgendercollectief, bestaande uit o.a. Willemijn van Kempen, TNN, NNID en Bureau Clara Wichman. Het COC stuurde de regering in februari 2020 een brief ter ondersteuning van dit initiatief.

Ministers Dekker en Van Engelshoven hebben in een online ontmoeting excuses aan het Transgendercollectief gemaakt en achten financiële tegemoetkoming op zijn plaats. Dekker: “Zo’n inbreuk op de lichamelijke integriteit kunnen we ons vandaag de dag eigenlijk niet meer voorstellen”. Van Engelshoven noemde de wet een ‘symbool van maatschappelijke afwijzing’.

“Ik feliciteer de transgender gemeenschap van harte met deze zeer terechte erkenning van het leed dat hen door de oude wet is aangedaan”, reageert COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. “Deze doorbraak is volledig te danken aan de volharding van het Transgendercollectief.”

Woordvoerders van het Transgendercollectief spreken van een ‘historisch moment’. Ze noemen het indrukwekkend ‘dat de overheid verantwoordelijkheid neemt en erkent dat de wet diep leed heeft veroorzaak’. Het COC sluit zich daarbij aan. De vergoedingsregeling wordt de komende tijd nader uitgewerkt door kabinet en Transgendercollectief.

De nieuwe transgenderwet, die geen lichamelijke aanpassing en sterilisatie meer eist, trad op 1 juli 2014 in werking, na een jarenlange campagne door TNN en COC. Samen met NNID pleiten die organisaties momenteel voor een verdere verbetering van de wet. Het gaat dan bijvoorbeeld om afschaffing van de ‘deskundigenverklaring’, die nog steeds vereist is voor wijziging van de geslachtsregistratie, en mogelijkheden voor 16-minners om hun registratie aan te passen.

De precieze regeling over de tegemoetkoming is nog in de maak en is dus nog niet bekend. Toch snappen we dat mensen al met vragen zitten. Heb jij vragen? Mail die dan naar TNN: [email protected].

[Bron: COC NL, TNN, OCW – Foto Transvlag: CC-National Progress Party]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Categorie:
Politiek, Transgender
Tags:
, , , , , , , , , , , , , ,