Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Kabinet wil wachtlijsten transgenders aanpakken

16 juni 2017 -

Het kabinet wil dat er normen komen voor wachttijden bij genderpoli’s. Minister Edith Schippers komt met de toezegging na klachten van 6 belangenorganisaties voor transgenders, waaronder Principle 17, Transgender Netwerk Nederland (TNN) en COC Nederland. De normen moeten worden opgesteld in overleg met patiënten, verzekeraars en aanbieders.

“Het zou goed zijn als er voor deze zorg ook Treeknormen komen”, zegt de minister in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van klachten van de zes belangenorganisaties. In deze niet-bindende normen zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden voor zorg vastgelegd.

Begin dit jaar waarschuwden Principle 17, TNN en COC per brief aan de minister dat de wachttijden bij de genderpoli’s onacceptabel lang zijn.

In haar brief wijst Schippers er op dat de wachttijd mede toeneemt, omdat de laatste jaren het aantal aanmeldingen veel harder stijgt dan de groei van de capaciteit van de bestaande genderpoli’s. Oplossing daarvoor is dat meer ziekenhuizen transgenderzorg gaan leveren. Daarvoor moeten zij dan wel afspraken maken met de zorgverzekeraars.

De minister onderstreept dat dit proces niet ten koste van de kwaliteit van de transgenderzorg mag gaan. “Ook bij krapte van het aanbod mogen maatregelen die gericht zijn op een snellere doorstroom niet ten koste gaan van de kwaliteit van zorg”, schrijft Schippers aan de Kamer.

Fundamenteel punt van kritiek blijft

In de ogen van de belangenorganisaties blijft er echter een fundamenteel punt van kritiek op de huidige transgenderzorg bestaan. Trans personen ervaren een gebrek aan eigen regie en maatwerk in de transgenderzorg. Minister Schippers stelt in haar brief echter dat zorgverleners wél voor maatwerk zorgen. De verplichte gesprekken met de psycholoog vergroten volgens haar de zorgvuldigheid van de behandeling. De belangenorganisaties stellen vast dat de minister op dit punt enkel haar oor te luister legt bij de genderteams. Daarmee negeert ze helaas de signalen die Principle 17 en Transvisie haar hebben voorgeschoteld met hun onderzoeksrapporten.

[Bron: COC NL, TNN, Ministerie VWS – Foto VUmc: CC-Nik Morris van Leiden]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Transgender
Tags:
, , , , , , , ,