Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Kamerdebat over patiëntenstop transgenderzorg VUmc

26 maart 2014 -

Woensdag 26 maart debatteert de Tweede Kamer met minister Edith Schippers (VWS) over de patiëntenstop voor de transgenderzorg bij het medische centrum van de Vrije Universiteit (VUmc). COC Nederland dringt er op aan dat er een snelle oplossing komt. Eén resultaat is al geboekt, want de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat een onderzoek doen naar de gang van zaken.

UPDATE – DEBAT TRANSGENDERZORG: Diverse partijen in de Tweede Kamer hebben minister Schippers tijdens het debat aangesproken op de patiëntenstop voor transgenderzorg bij het VUmc. Minister Schippers gaf tijdens het debat aan dat ook zij de patiëntenstop onacceptabel vindt en dat er sprake is van een ‘unieke situatie’ waaraan snel een einde moet komen. De NZa doet momenteel in opdracht van de minister onderzoek naar de patiëntenstop. VUmc moet de NZa uiterlijk 11 april a.s. informatie verstrekken. Eind april komt de NZa met een rapport over de patiëntenstop en zal blijken op welke wijze die zal worden aangepakt. Op 15 april a.s. voert minister Schippers nog een gesprek met transgenderorganisaties, zorgverzekeraars en het VUmc over een einde aan de patiëntenstop.

Het VUmc in Amsterdam is vanaf begin dit jaar gestopt met het aannemen van nieuwe patiënten die een geslachtsverandering willen ondergaan – mensen die al in behandeling waren, worden nog wel geholpen. Inmiddels staan al 174 patiënten op de wachtlijst. Het VUmc heeft de patiëntenstop ingevoerd, omdat het budget ontoereikend zou zijn. Het VUmc stelt dat er voor de transgenderzorg jaarlijks 10 miljoen euro nodig is, maar de zorgverzekeraars geven voor de behandelingen jaarlijks maar 3 miljoen euro aan het VUmc. Momenteel wordt er door het VUmc en de zorgverzekeraars onderhandeld over het budget, maar dat overleg heeft nog geen resultaat opgeleverd. Dat bleek uit een brief die minister Edith Schippers van VWS afgelopen week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

COC Nederland heeft over deze kwestie inmiddels gesprekken gevoerd met parlementsleden van diverse partijen en aangedrongen op een snelle oplossing. Daarbij zou minister Schippers een actief beleid moeten voeren om de transgenderzorg te garanderen. De wachtlijstenproblematiek speelt namelijk al lang. Er is éénmalig geïnvesteerd in het bekorten van de wachtlijsten, maar dat heeft deze patiëntenstop niet kunnen voorkómen. Daarom pleit het COC voor een blijvende inzet van de regering voor het bekorten van de wachtlijsten voor transgenderzorg. Het alternatief van behandeling in het buitenland in klinieken in Gent en Groningen – waarover minister Schippers ook schrijft in haar brief – is een schijnoplossing is, want ook daar zijn lange wachtlijsten.

Verder heeft het COC er op aangedrongen dat minister Schippers de NZa een aanwijzing geeft om binnen een maand te komen met een rapport over de patiëntenstop bij het VUmc. Op dit punt is er al voor het debat resultaat te melden, want de NZa heeft dinsdag 25 maart bekend gemaakt te gaan onderzoeken of de verzekeraars voldoende inzet plegen om transgenders de zorg te bieden die zij nodig hebben en of het VUmc geen misbruik maakt van de machtspositie die zij heeft als enige Nederlandse ziekenhuis dat integrale transgenderzorg aanbiedt. Mocht uit het onderzoek een machtspositie of het niet nakomen van de zorgplicht blijken, dan zal de NZa handhaven en maatregelen opleggen.

Een snel einde van de patiëntenstop is van groot belang, want uit onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in 2012 is gebleken dat de wachttijd voor een transitietraject voor transgenders vijftien tot achttien maanden bedraagt. Het COC trekt daaruit de conclusie dat dit leidt tot een forse aantasting van de levenskwaliteit van transgenders, tot zware psychische last voor deze groep (met alle daaraan verbonden kosten) en tot langdurige onderbenutting van maatschappelijk potentieel (bijvoorbeeld uitval uit het arbeidsproces). Voor transgenders in de pubertijd gelden daarbij specifieke problemen als zij verstoken blijven van pubertijdsremmers. Dan zet de pubertijd toch in, wat tot grote problemen in het verdere transitietraject kan leiden.

Transgender Netwerk Nederland (TNN) en het Landelijk KoördinatiePunt groepen geloof en homoseksualiteit (LKP) hebben er ook bij de minister en het parlement op aangedrongen tot een snelle oplossing te komen. Het LKP hield 15 maart jl. een themadag over transgender zijn en geloof waar het belang van goede medische en psychische begeleiding als een belangrijk thema aan de orde is gekomen.

[Bron: COC NL]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Transgender
Tags:
, , , , , , , , ,