Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Meer maatregelen nodig voor transgender emancipatie

9 mei 2017 -

COC Nederland roept de regering op tot aanvullende maatregelen ter bevordering van transgender emancipatie. Met de oproep reageren wij op de zorgelijke conclusies uit het rapport Transgender personen in Nederland van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Uit het SCP-rapport blijkt dat de sociaaleconomische positie van transpersonen achterblijft. Transgenders hebben vaker een laag inkomen dan gemiddeld (53% onder transpersonen, 30% gemiddeld). Ook heeft de groep drie tot vijf keer vaker een bijstands-, werkeloosheids- of andere uitkering. Vooroordelen over transpersonen vormen volgens het SCP mogelijk een verklaring voor die situatie.

“Heel zorgelijk”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke over de SCP-cijfers. “De achterstand op de arbeidsmarkt laat zien dat vooroordelen en discriminatie een volwaardige deelname van transpersonen aan de maatschappij vaak nog in de weg staan. Dat moet snel veranderen.”

Corine van Dun van Transgender Netwerk Nederland (TNN) is geschrokken en bezorgd over de uitkomsten van het onderzoek. Ze spreekt van een ‘negatieve spiraal’ waar veel transgenders in zitten. “Pas wanneer de sociale acceptatie stijgt, en transpersonen zich echt welkom gaan voelen op het werk, op scholen, op straat en tijdens het sporten en het uitgaan, dan zal dit veranderen”, aldus Van Dun.

Volgens Bregtje Visser, voorzitter van GenderTalent, is het goed dat het SCP-rapport bekendheid geeft aan de problemen waar transgenders op het werk vaak mee te maken krijgen. Ze vindt het belangrijk dat gemeenten, bedrijven en UWV samen werken om die problemen aan te pakken. Stichting GenderTalent biedt gemeenten gespecialiseerde job-coaching voor transgenders en helpt bedrijven en transpersonen bij de transitie op het werk.

Wettelijk discriminatieverbod en transitieverlof

Het COC bepleit, net als TNN, dat in de Algemene wet gelijke behandeling een expliciet verbod op transgenderdiscriminatie wordt opgenomen. Ook bepleiten de beide belangenorganisaties dat er een wettelijk recht op ‘transitieverlof’ komt. Door zo’n verlof zal de transitie voor zowel transpersonen als werkgevers naar verwachting soepeler verlopen.

Verder pleiten COC en TNN voor kortere wachtlijsten voor transgenderzorg en voor vergoeding van alle behandelingen. Dat bevordert het welzijn van transpersonen en helpt maatschappelijke uitval te voorkomen. De beide organisaties willen dat scholen in de verplichte lessen over seksuele diversiteit vaker aandacht besteden aan acceptatie van transgenders.

Onveiligheid en eenzaamheid

Uit het SCP-onderzoek blijkt ook dat transgenders vaker last hebben van onveiligheid, eenzaamheid, psychische problemen en suïcidaliteit. Transgenders zijn vaker alleenstaand (50%, tegenover 17% gemiddeld) en vaker ongetrouwd (44%, tegenover 14% gemiddeld).

Het SCP stelt dat de situatie van transpersonen in Nederland beter onderzocht kan worden als het onderwerp wordt meegenomen in grootschalige bevolkingsonderzoeken als de Veiligheidsmonitor en de Gezondheidsenquête. Het COC roept de regering op om aan dit verzoek gehoor te geven.

Optimaliseer transgenderwet

Uit het SCP onderzoek blijkt verder dat er sprake is van een explosieve stijging van het aantal personen dat de officiële geslachtsregistratie laat wijzigen: van ca. 80 per jaar in de periode 2007-2014 naar 770 personen per jaar in 2015.

Als verklaring geeft het SCP de introductie van de transgenderwet, die in 2014 op aandringen van COC en TNN tot stand kwam. Daardoor werd de wijziging van geslachtsregistratie veel eenvoudiger.

Het COC is gelukkig dat zoveel mensen van de nieuwe wet gebruik maken. Wel bepleiten zowel COC als TNN dat de minimumleeftijd voor wijziging van geslachtsregistratie uit wet verdwijnt. Nu mogen alleen transpersonen van zestien jaar of ouder hun geslachtregistratie wijzigen, terwijl die behoefte ook bij jongere transgenders bestaat. Ook bepleiten COC en TNN afschaffing van de zogenaamde ‘deskundigenverklaring’ die nu nog nodig is voor wijziging van de geslachtsregistratie. De belangenorganisaties vinden dat transpersonen prima zelf kunnen bepalen welke geslachtsregistratie het beste bij ze past. Zowel COC als TNN willen dat officiële geslachtsregistratie uiteindelijk helemaal wordt afgeschaft.

[Bron: COC NL, SCP – Illustraties en grafiek: SCP]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Transgender
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , ,