Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Meldpunt voor transgender asielzoekers in problemen

30 november 2016 -

Transgender Netwerk Nederland (TNN) en COC Nederland gaan meldingen registreren van en over transgender asielzoekers die kampen met problemen op de gebieden van zorgverlening, huisvesting, discriminatie en veiligheid.

In de wereld van vandaag is de vluchtelingenproblematiek niemand vreemd. Juist transgenders voelen vaak ook de noodzaak het land van herkomst te ontvluchten uit onveiligheid. Bij aankomst in Nederland zijn de problemen echter zelden gelijk voorbij. Een transgender asielzoeker moet dan ook nog eens bekend worden met de rechten en plichten die zij of hij hier heeft. Daarom is het Koploperoverleg voor transgender asielzoeker (waar TNN, Patiëntenorganisatie Transvisie en COC Nederland lid van zijn) met dit meldpunt gestart.

De meldingen worden in eerste instantie geregistreerd op een Grijze Lijst. Dat is een lijst met onbevestigde meldingen waarop geen actie genomen wordt zolang een melding niet door een betrokken partij bevestigd is. Wanneer er de behoefte is aan actie vanuit de deelnemers van het Koploperoverleg voor transgender asielzoekers, dan zal contact gezocht worden met betrokken partijen voor bevestiging. Wanneer die bevestiging er komt zal de melding opgenomen worden op een Zwarte Lijst.

Staat een melding op de Zwarte Lijst dan zullen deelnemers van het Koploperoverleg in actie komen om te onderzoeken wat zij kunnen doen om problemen te verhelpen.

Hoe maak je melding?

Per e-mail naar [email protected] of telefonisch naar 020 205 09 15 op maandagen en dinsdagen. Bij geen gehoor kan je contact opnemen met COC Nederland (tel: 020 623 4596, vragen naar Jessica van Zadelhoff).

LHBT-asielzoekers kunnen met hun problemen ook aankloppen bij COC Nederland – vragen naar Jessica van Zadelhoff. Wel adviseren we iedereen problemen eerst bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) te melden.

[Bron: COC NL/TNN – Illustratie: TNN]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Transgender
Tags:
, , , , , , , ,