Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Onderzoek: transgenderwet behoeft verbetering

19 januari 2018 -

De huidige transgenderwet behoeft op verschillende punten verbetering. Dat blijkt uit een zojuist verschenen rapport van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. TNN, NNID en COC roepen minister Sander Dekker (rechtsbescherming) op om de ‘deskundigenverklaring’ en de minimumleeftijd van 16 jaar op korte termijn uit de wet te schrappen als vereiste voor wijziging van de geslachtsregistratie.

Na een jarenlange campagne van TNN en COC trad in 2014 de nieuwe transgenderwet in werking. Die maakt het voor transgenderpersonen een stuk eenvoudiger om hun officiële geslachtsregistratie te wijzigen van vrouw naar man of andersom. Sterilisatie, lichamelijke aanpassing en een rechterlijk oordeel zijn niet langer een vereiste. Wel moeten trans personen beschikken over een zogenaamde ‘deskundigenverklaring’, die bevestigd dat ze tot het andere geslacht willen behoren, en er geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.

Bezwaarlijk

Het WODC-rapport concludeert dat de deskundigenverklaring en de minimumleeftijd bezwaarlijk zijn voor trans personen.

Volgens de onderzoekers bestaat er een aanzienlijke consensus onder trans personen, ouders van genderkinderen, deskundigen, ambtenaren en anderen dat de deskundigenverklaring als vereiste kan worden afgeschaft. De betrokkenen vinden dat het recht op zelfbeschikking van trans personen gerespecteerd moet worden: zij kunnen zelf bepalen welk geslacht bij hen past en hebben daar geen deskundige voor nodig. Ook de kosten van de deskundigenverklaring en de vertraging die deze oplevert worden als nadelen genoemd.

Het WODC onderzocht vier landen waar ook geen deskundigenverklaring vereist is: Noorwegen, Ierland, Malta en Argentinië. Daar doen zich geen noemenswaardige problemen voor.

De onderzoekers beschouwen ook de minimumleeftijd van 16 jaar als bezwaarlijk omdat transgender jongeren er last van hebben. Vaak leven zij al vóór hun zestiende in het nieuwe geslacht, terwijl op hun identificatiebewijs nog het oude geslacht staat. Dat wringt in de dagelijkse praktijk, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer en bij foute geslachtsvermelding op diploma’s. In het rapport wordt een transjongen van 11 jaar aangehaald die regelmatig problemen ondervindt in het ziekenhuis, omdat op zijn ID-kaart staat dat hij een meisje is. In Malta geldt geen leeftijdsgrens, in Noorwegen geldt een leeftijdsgrens van 6 jaar.

Intersekse personen & non-binaire personen

Het rapport stelt verder dat wijziging van geslachtsregistratie voor intersekse personen ingewikkelder is dan voor trans personen, terwijl daarvoor ‘geen sluitende verklaring’ is. Intersekse personen hebben voor wijziging nog altijd een doktersverklaring en een rechterlijk oordeel nodig. Verder blijkt uit het rapport dat de transgenderwet vaak geen uitkomst biedt voor mensen die zich niet thuis voelen in de categorie ‘man’ of ‘vrouw’ (non-binaire personen). In andere onderzochte landen wordt inmiddels bekeken of de wet voor deze groep kan worden aangepast.

Oproep aan minister Dekker

TNN, NNID en COC stuurden minister Dekker begin december een brief waarin ze hem oproepen om de deskundigenverklaring en de minimumleeftijd op korte termijn te schrappen als vereiste voor wijziging van de geslachtsregistratie. Ook bepleiten de organisaties een eenvoudiger procedure voor intersekse peronen. Ze willen verder dat het mogelijk wordt om geslachtsregistratie op officiële documenten geheel te schrappen.

Voorziet in grote behoefte

Uit het WODC-onderzoek blijkt dat de transgenderwet voorziet in een grote behoefte. Het aantal personen dat jaarlijks de geslachtsregistratie laat wijzigen is verveelvoudigd, van circa 80 per jaar in 2013, naar bijna 800 per jaar in 2014 en ruim 500 in 2016. Mensen laten steeds jonger hun geslachtsregistratie wijzigen, de grootste groep is tussen de 19-25 jaar. Transgenderpersonen ervaren de wet als een (grote) verbetering ten opzichte van de oude situatie, toen fysieke aanpassing en sterilisatie nog vereist waren.

[Bron: COC NL – Foto minister Dekker: Rijksoverheid.nl]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek, Transgender
Tags:
, , , , , , , , ,