Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Onderzoek: transitieverlof is noodzakelijk en wenselijk

11 februari 2021 -

Een regeling voor transitieverlof is noodzakelijk en wenselijk. Dat is de conclusie van een onderzoek van het SEOR naar de positie van trans personen op de arbeidsmarkt. Transgender Netwerk Nederland (TNN) pleit al vele jaren voor een wettelijk transitieverlof en het COC sluit zich daar bij aan.

Na vele gesprekken van TNN met ministeries en Tweede Kamerleden over het onderwerp ligt er nu dit onderzoek dat weinig twijfel laat over het belang van een wettelijk transitieverlof.

Transitieverlof maakt het voor trans personen mogelijk hun medische transitie te doorlopen zonder dat zij zich ziek hoeven te melden. Ook zou hun inkomen gewoon behouden blijven en hoeft de werkgever, net als bij zwangerschapsverlof, geen extra kosten te maken. Het kan zo ook eventuele bezwaren wegnemen voor het aannemen van een transgender werknemer of voor het verlengen van een contract.

Het onderzoek van SEOR, onderzoeksbureau van de Erasmus Universiteit, naar maatregelen om de arbeidsmarktpositie van trans personen te verbeteren werd op 5 februari naar de Tweede Kamer gestuurd. Het parlement had eerder, op aandringen van TNN, per motie aan het kabinet om dit onderzoek gevraagd. Aanleiding was de groeiende druk om discriminatie van trans personen op de arbeidsmarkt te bestrijden.

Collectieve regeling

De uitkomsten van het onderzoek zijn over het transitieverlof heel helder: als collectieve regeling is het transitieverlof wenselijk en noodzakelijk. Het kan de achterstandspositie van trans personen op de arbeidsmarkt verkleinen. Tegelijkertijd is er meer nodig om alle maatschappelijke vooroordelen over transgender werknemers weg te nemen. Daarover zijn de onderzoekers ook duidelijk. Meer voorlichting en informatie voor werkgevers en collega’s, en meer ondersteuning en informatie voor transgender werknemers en werkzoekenden worden ook genoemd als maatregelen om de positie van trans personen op de werkvloer en de arbeidsmarkt te verbeteren.

TNN is blij met deze duidelijke uitkomsten en met de uitkomst van COC’s Regenboogdebat. Daar spraken alle deelnemende partijen zich uit vóór een wettelijk transitieverlof. Niets staat een goede wettelijke regeling van transitieverlof nu nog in de weg.

Meer nodig

TNN is ook positief over de andere maatregelen die het SEOR voorstelt om te komen tot verbetering van de positie van transgender personen op de werkvloer, en het COC sluit zich daarbij aan. TNN werkt sinds 2011 aan ondersteuning van transgender personen op de arbeidsmarkt. Het SEOR-onderzoek bevestigt de noodzaak om deze ondersteuning in stand te houden en uit te breiden.

‘Voorlichting bij werkgevers of een publiekscampagne juichen we toe, maar dat vraagt wel om een actieve houding en samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, vakbonden en belangenorganisaties. Het moet geen éénrichtingsverkeer zijn”, aldus TNN-voorzitter Brand Berghouwer in een reactie.

Een kabinetsreactie op het onderzoek ligt er nog niet. Daarvoor is het wachten op een nieuw kabinet. De voortekenen zijn nu in elk geval positief. In maart zullen politieke partijen naar verwachting een Regenboogstembusakkoord tekenen waarin ook het transitieverlof wordt opgenomen.

Foto: Genderphotos Vice – Creative Commons

Categorie:
homepage, Transgender
Tags: