Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Toolkit voor genderneutrale toiletten

17 mei 2017 -

Woensdag 17 mei – de Internationale Dag tegen Homo-/Bi-/Transfobie – presenteert Transgender Netwerk Nederland (TNN) in Utrecht de ‘Toiletkit’ – een handzame toolkit voor iedereen die van seksegescheiden toiletten af wil.

Genderneutrale toiletten zijn hard op weg om de norm van seksescheiding op toiletten voor eens en voor altijd te doorbreken. Een heuse opmars lijkt gaande: musea, universiteiten, gemeentes en provincies lopen hierin voorop. En de vraag naar tips en argumenten voor de realisatie van deze toiletten neemt alleen maar toe.

Utrecht

De Utrechtse wethouder Kees Diepeveen neemt in het stadskantoor de eervolle taak op zich de eerste Toiletkit uitgereikt te krijgen en aan het Midzomergracht Festival te overhandigen.

TOILETKIT – programma presentatie:

  • 12.00 uur: kort welkom door U-Prde (LHBT-personeelsnetwerk gemeente Utrecht)
  • 12.03 uur: uitleg over de Toiletkit door TNN
  • 12.05 uur: uitreiking Toiletkit aan wethouder Diepeveen
  • 12.10 uur: korte toespraak wethouder Diepeveen
  • 12.15 uur: Toiletkit doorgeven aan Midzomergracht Festival
  • 12.15-12.45 uur (voor geïnteresseerden): rondje langs genderneutraal toilet en korte gelegenheid tot vragen/informatie gemeente Utrecht

“In Utrecht werken we aan een stad waar iedereen zich welkom voelt en mee kan doen, ongeacht bijvoorbeeld geslacht, beperking, etniciteit, religie, seksuele voorkeur. Daarom ook genderneutrale toiletten zodat transgender personen zich veilig voelen om naar het toilet te gaan”, aldus Diepeveen.

Het Utrechtse stadhuis en stadskantoor hebben sinds eind 2016 genderneutrale toiletten in delen van de gebouwen. Daarmee is Utrecht een voorbeeld voor andere gemeenten, musea en onderwijsinstellingen.

Seksescheiding

Wettelijk kent Nederland alleen voor werknemers seksegescheiden toiletten, zo valt te lezen in de Toiletkit. Maar deze 19de eeuwse traditie van het scheiden der seksen op toiletten wordt ook in horeca, scholen en treinstations streng nageleefd. Veel burgers, niet alleen zij die transgender zijn, komen daardoor in de problemen.

Mijn schoonzoon staat nu soms maar gewoon in het damestoilet de luier van mijn kleindochter te verschonen omdat luiertafels blijkbaar aan vrouwen zijn voorbehouden”, vertelt TNN-voorzitter Corine van Dun. “Dat is niet alleen ongemakkelijk maar bovenal grote onzin, je geslacht hoort er op het toilet net zo min toe te doen als daarbuiten. Laten we ophouden met die seksescheiding.”

Argumenten

Dat toiletten seksegescheiden zijn betekent niet dat alle trans personen er moeite mee hebben. Desalniettemin heeft TNN het initiatief genomen voor de Toiletkit. Overheden, musea en onderwijsinstellingen zien in dat iedereen toegang moet hebben tot hun publieke toiletten en dat seksescheiding dit belemmert. Met de Toiletkit kan TNN hen nu makkelijk van dienst zijn.

Een mooi signaal van de politiek zou zijn om het regeltje ‘naar seksen gescheiden’ nu uit het arbo-besluit over toiletten te halen”, zegt TNN-beleidsmedewerker Sophie Schers, auteur van de Toiletkit.

Burgers kunnen zelf ook gebruik maken van de Toiletkit. Een uitgebreide argumentenkaart geeft iedereen de argumenten die men nodig heeft om collega’s, horeca-uitbaters en schoolleidingen te overtuigen van de noodzaak voor genderneutrale toiletten.

[Bron/Illustratie: TNN]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Transgender
Tags:
, , , , , , , , , , , ,