Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Nationale Transgender Gedenkdag 2015 in Den Haag

9 november 2015 -

Op zaterdag 21 november 2015 vind de jaarlijkse Nationale Transgender Gedenkdag – ook wel Transgender Day of Remembrance (TDoR) – plaats in Den Haag. Op de Nationale Transgender Gedenkdag worden jaarlijks wereldwijd de slachtoffers van geweld tegen transgenders herdacht.

Sinds 1998 wordt wereldwijd rond 20 november tijdens de Transgender Day of Remembrance stilgestaan bij transgender personen die slachtoffer zijn geworden van geweld. In de periode oktober 2014 tot en met oktober 2015 ging het, voor zover gemeld, om 271 transgenders die om het leven zijn gekomen door geweld, onder wie 1 Nederlander. Vanaf 2008 zijn er in totaal 1731 dodelijke slachtoffers bekend, van wie 56 procent jonger is dan 30 jaar.

Ook in Nederland is er geweld tegen transgenders, een groep die extra kwetsbaar is door onbegrip en onbekendheid. Uit een onderzoek van TNN gepubliceerd op 1 november jl. naar veiligheid en transgenders in de openbare ruimte in Nederland bleek dat maar liefst 43 procent van de respondenten het afgelopen jaar te maken heeft gehad met tegen hen gericht geweld. De Transgender Gedenkdag is hiermee ook in ons land helaas relevant.

Op initiatief van TNN in samenwerking met COC Haaglanden wordt dit jaar in Den Haag op zaterdag 21 november de transgenders herdacht die om het leven zijn gekomen door geweld.

In het middagprogramma dat vanaf 14.30 uur plaatsvindt in het COC Café (Scheveningseveer 7 te Den Haag) is er aandacht voor mensenrechten en veiligheid voor transgenders door middel van presentaties en discussie. Medewerking wordt o.a. verleend door Richard Köhler (Transgender Europe), Kristel van Doornen (College voor de Rechten van de Mens) en Cyriel Triesscheijn (Radar/Art.1). De presentatie is in handen van Monica Overdijkink, freelance-journalist en verslaggeefster bij o.a. Omroep West.

‘s Avonds start om 19.15 uur een herdenkingstocht van het COC Café naar het Internationale Homomonument dat begin dit jaar een nieuwe respectvolle plek heeft gekregen bij de Koekamp en op 26 april is onthuld door burgemeester Jozias van Aartsen. Er worden witte ballonnen meegedragen met daaraan de namen van de 271 slachtoffers. Om 20.00 uur zijn er bij het monument o.a. korte toespraken en een voordracht. De afsluiting van de dag is aansluitend in het COC Café.

Het programma is terug te vinden op de TNN-site en op Facebook.

Naast de Nationale Transgender Gedenkdag in Den Haag, is er op vrijdag 20 november vanaf 19.00 uur ook een herdenkingsbijeenkomst in Amsterdam bij het Homomonument. BeyonG Veldkamp van COC’s Trans United zal spreken over de positie van niet-witte transpersonen in ons land. Zie voor meer informatie het Facebookevent.

[Bron: TNN/COC Haaglanden]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Transgender
Tags:
, , , , ,