Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Transgender personen hebben nauwelijks spijt

19 december 2018 -

De transgender belangenorganisaties Transvisie en Transgender Netwerk Nederland (TNN) benadrukken dat spijt bij transgender personen heel weinig voorkomt. Zij reageren daarmee op de Zembla (BNNVARA) uitzending van vanavond, die gaat over spijt bij transgender personen. Transvisie en TNN willen voorkomen dat transgender personen en hun omgeving ten onrechte bang worden voor spijt.

“Het gebeurt gelukkig zelden dat een transgender persoon spijt heeft van een transitie”, stelt Lisa van Ginneken, voorzitter van Transvisie. Het weinige onderzoek dat er is, bevestigt dit. Direct na de uitzending publiceert Zembla vanavond op hun website (zembla.bnnvara.nl) een interview met Lisa van Ginneken, waarin zij namens de transgender belangenorganisaties reageert op het onderwerp.

Onderzoek in het Kennis- en Zorgcentrum Genderdysforie van het Amsterdam UMC rapporteert dat slechts 0,5% van de personen die geslachtsaanpassende chirurgie hebben gehad, spijt heeft. Dit cijfer is niet hard, maar sluit wel aan bij ander onderzoek. Twaalf klinieken in de Verenigde Staten die in een onderzoek zijn vergeleken, behalen vergelijkbare lage spijtcijfers.

Het blijkt daarbij niets uit te maken of de psycholoog een rol vervult als poortwachter zoals in Nederland het geval is, of dat een beknoptere vorm van screening wordt toegepast zoals in onder meer de Amerikaanse klinieken uit het genoemde onderzoek. “Laten we dus niet uit angst voor spijt de toegangscontroles voor medische behandeling nog verder uitbreiden”, aldus Brand Berghouwer, voorzitter van TNN.

“Spijt moet niet verward worden met experimenteren. Een zoektocht naar je genderidentiteit is een proces, geen project met een vaststaand resultaat. Experimenteren en onderzoeken hoort daar bij. Terugkeren op je schreden ook”, stelt Lisa van Ginneken. Om de kans op spijt zo klein mogelijk te maken pleiten Transvisie en TNN ervoor om transgender personen zo veel mogelijk ruimte te geven om te experimenteren met hoe zij uiting geven aan hun geslacht. Natuurlijk is het wel van belang om voorafgaand aan onomkeerbare medische behandelingen vast te stellen dat iemand de experimenteerfase echt achter de rug heeft.

Transvisie en TNN wijzen de Nederlandse overheid en behandelaars in de transgenderzorg regelmatig op het belang van zelfbeschikking. Als de transgender persoon zelf de afweging mag maken of medische behandelingen gewenst zijn, komen maatwerk en goede begeleiding steeds meer voorop te staan. COC Nederland sluit zich aan bij de kanttekeningen van Transvisie en TNN.

[Bron: TNN]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Transgender
Tags:
, , , , , ,