Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Transgenderdiscriminatie stijgt tegen landelijke trend in

5 mei 2018 -

In 2017 steeg het aantal discriminatiemeldingen van transgender personen met een kwart. Dat blijkt uit de cijfers die Transgender Netwerk Nederland (TNN) daarover heeft verzameld. Deze toename gaat tegen een landelijke trend in. Het aantal meldingen van discriminatie stabiliseert over alle discriminatiegronden bekeken. Uit de door TNN verzamelde cijfers blijkt niet waardoor de toename in meldingen veroorzaakt wordt.

Uit eerder onderzoek weten we dat discriminatie, geweld en bedreiging van transgender personen allesbehalve uitzonderlijk is. Vandaag lanceert TNN Meldingen transgenderdiscriminatie 2017, een nieuw onderzoek om meer inzicht te krijgen in de omvang en het soort geweld dat transgender personen meemaken en waarom het wel en niet gemeld wordt.

De grotere zichtbaarheid van transgender personen doet misschien geloven dat de emancipatie vooruit gaat. Het taboe om als trans persoon voor jezelf uit te komen is duidelijk minder geworden. Dat blijkt uit de groei van het aantal aanmeldingen bij klinieken waar personen terecht kunnen voor transgenderzorg. Nare reacties, geweld en discriminatie zijn daarmee alleen niet de wereld uit.

Geslacht

Discriminatie van transgender personen valt onder de discriminatiegrond geslacht. In het landelijke rapport Discriminatiecijfers in 2017 van politie en anti-discriminatievoorzieningen dat begin mei werd gepresenteerd, blijven de ervaringen van transgender personen onderbelicht. Andere landelijke veiligheidsonderzoeken vormen daar geen uitzondering op.

Daarom doet TNN juist moeite om de ervaring van trans personen boven water te krijgen. Met TNN’s jaarlijkse rapportage over meldingen van transgenderdiscriminatie is zodoende duidelijk geworden dat trans personen in 2017 tegen de trend in beduidend vaker melding hebben gemaakt van discriminatie.

“Omdat cijfers over transgender personen zelden tot nooit in grotere onderzoeken naar voren komen lijkt het alsof hun problemen niet meetbaar zijn. Dat is natuurlijk niet zo!”, TNN-voorzitter Brand Berghouwer.

Veiligheid

Het nieuwe onderzoek van TNN naar de ervaring van transgender personen met geweld volgt op eerder onderzoek uit 2015 waarbij de blik gericht was op veiligheid in de publieke ruimte. Dit keer wil TNN de vergelijking kunnen leggen met bestaand veiligheidsonderzoek onder de algehele bevolking. Door het overnemen van vragen uit bestaande vragenlijsten kunnen ervaringen van trans personen met geweld beter vergeleken worden met die van grote groepen Nederlanders.

Deelnemers aan het onderzoek krijgen ook vragen over seksueel en huiselijk geweld. Dit zijn twee belangrijke aandachtspunten, juist omdat uitgebreid onderzoek hiernaar onder trans personen nog zo zeldzaam is.

“We hebben natuurlijk #metoo vers in het geheugen, dat mag de transgendergemeenschap niet stilletjes voorbij gaan”, aldus TNN-voorzitter Brand Berghouwer.

Bi-cultureel

Bij de werving van deelnemers steekt TNN extra energie in bi-culturele trans personen, of ze nu asielzoeker zijn of in Nederland zijn opgegroeid. Hun ervaring is tot nu toe in onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderbelicht gebleven. De signalen die TNN ontvangt doen vermoeden dat zij gemiddeld meer dan witte trans personen met geweld en bedreiging te maken krijgen. Met dit onderzoek wil TNN daar duidelijke cijfers over verkrijgen.

Het onderzoek loopt tot 1 september a.s. om zoveel mogelijk trans personen de gelegenheid te geven de vragenlijst via de website van TNN in te vullen.

[Bron/Illustratie: TNN]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Transgender, Veiligheid
Tags:
, , ,