Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Verbetering transgenderzorg gaat te langzaam

26 november 2019 -

De lange wachttijden voor transgenderzorg nemen nauwelijks af. Dat blijkt uit onderzoek dat minister Bruno Bruins (VWS) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In mei 2018 riepen COC Nederland, Transvisie en Transgender Netwerk Nederland (TNN) op tot snelle en doortastende maatregelen. Een kwartiermaker werd een jaar terug aangesteld om de vastgelopen transgenderzorg vlot te trekken. Maar de verbeteringen gaan te langzaam.

Belangrijkste conclusie van de Kwartiermaker in de Kamerbrief is dat de lange wachttijden niet noemenswaardig zijn verbeterd ten opzichte van dit voorjaar. Wel is er enig perspectief, want veel, met name kleinere zorgaanbieders, hebben hun capaciteit voor volgend jaar flink kunnen vergroten.

“Helaas vertaalt zich dat nog niet in kortere wachttijden en betere zorg. En dat is keihard nodig”, zegt Transvisie-voorzitter Lisa van Ginneken. “Iedereen moet alles op alles zetten om die wachttijd verder terug te dringen. Meer zorgaanbod en eenvoudigere procedures.” COC Nederland sluit zich aan bij deze oproep van Transvisie.

Minister Bruins zegt in zijn begeleidende brief aan de Tweede Kamer dat er het afgelopen jaar veel is gedaan, maar erkent ook dat er nog veel moet gebeuren om de wachtlijsten terug te dringen.

TNN ondersteunt de oproep van Transvisie dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich veel meer moeten inspannen om de transgenderzorg op orde te krijgen. De Kwartiermaker heeft, samen met Transvisie, onderzoek gedaan naar de behoeften in de transgenderzorg. Hieruit blijkt dat ruim 80 procent van de transgender personen de wachttijd en de duur van het diagnostisch traject van 9 à 10 maanden (te) lang vinden. Wachten roept schrikbarend vaak gevoelens van depressie, suïcide en sociaal isolement op.

Decentralisering

TNN en Tranvisie  pleiten al geruime tijd voor decentralisering van de transgenderzorg en meer zeggenschap van de transgender persoon over de benodigde zorg. Dit toont het onderzoek wederom aan.

“Het is heel fijn dat de kleine zorgaanbieders hun capaciteit hebben uitgebreid,” zegt TNN-bestuurslid Aike Pronk. “Maar er zijn in Nederland veel meer zorgverleners en instellingen die zouden kunnen bijdragen aan het verlagen van de wachtlijsten. Ik zou graag een oproep aan alle lokale ziekenhuizen en reguliere ggz-aanbieders doen om hierover te willen nadenken én actie te ondernemen.”

Gelijkwaardige stem

Een gelijkwaardige stem van transgender personen in het besluit van het al dan niet verkrijgen van zorg zal ook helpen om de wachtlijsten terug te dringen. Bovendien kan de tijd en het geld dat de diagnostiek kost ook geïnvesteerd worden in goede begeleiding tijdens het medische proces en de nazorg.

“Goede begeleiding en nazorg laat volgens de verhalen die ik van veel transgender personen hoor nog te wensen over”, zegt Pronk. “Het zou mooi zijn als iedere transgender persoon in Nederland de zorg kan krijgen waar hij/zij/hen behoefte aan heeft zonder de drempels die soms ervaren worden bij onnodig lange diagnostiek.”

De ministers en Zorgverzekeraars Nederland hebben vandaag besloten de opdracht van de kwartiermaker te verlengen en ook is de Kwaliteitsstandaard Somatische Transgenderzorg gepubliceerd. Helaas is hiermee nog geen gelijkwaardige stem voor transgender personen gegarandeerd. TNN zal zich hier samen met Transvisie hard voor blijven inzetten.

[Bron: VWS, TNN – Foto minister Bruins: Rijksoverheid.nl]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Politiek, Transgender
Tags:
, , , , , , , , , ,