Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Verzonnen schrikbeelden over trans personen horen niet thuis in de krant

17 december 2021 -

De Britse filosoof Kathleen Stock vertelde in een interview in NRC over het gevaar dat transgender personen voor de maatschappij zouden vormen. Met welk gezag spreekt Stock, en waarom heeft de krant haar ongefundeerde beweringen over trans personen niet gecheckt? 

“We moeten deze waarheid wel kunnen benoemen,” zegt Kathleen Stock in NRC op 11 december 2021. De ‘waarheid’ waar ze naar refereert is het idee dat sekse biologisch bepaald is en dat niets daar iets aan kan veranderen. Waar Stock zich vervolgens zorgen over maakt is dat trans vrouwen, die volgens haar dus eigenlijk mannen zijn, erop uit zijn om vrouwen te misbruiken.

De aanleiding voor deze uitspraken zijn wetsvoorstellen die het voor iedereen gemakkelijker moet maken om je geslachtsregistratie te wijzigen. Stock vertelt dat het in haar ogen hierdoor makkelijker wordt voor mannen om hun geslachtsregistratie te veranderen zodat ze “bij vrouwen in de kleedkamer naar binnen kunnen lopen.” Dit argument horen we vaker terug in discussies over de desbetreffende wetswijzigingen, en het is onzin. Ga eens na: heb je ooit bij het binnengaan van een toilet of een kleedkamer je paspoort moeten tonen? Natuurlijk niet. Het idee dat mensen met die reden hun geslachtsregistratie zouden wijzigen is dus ongefundeerd en leidt af van de problemen die daadwerkelijk spelen.

Waar we ons meer mee bezig zouden moeten houden, is het feit dat trans personen zeven keer vaker dan gemiddeld worden mishandeld of daarmee worden bedreigd. Daarnaast zijn ze, net als andere mensen uit de LHBTI-gemeenschap en cisgender vrouwen, niet vaker pleger van grensoverschrijdend gedrag maar juist vaker slachtoffer. Daarom is het zo belangrijk om op te komen voor de veiligheid van al deze groepen. De veiligheid van vrouwen gebruiken als stok om trans personen mee te slaan is onjuist en onterecht.

Een ander écht probleem is dat het voor trans personen pijnlijk en grievend is om door mensen als Stock in de landelijke media steeds weer te worden weggezet als ‘aanranders’ en dat hier zonder fact-check of bevraging ruimte aan wordt gegeven. Dat suïcide bij trans personen tien keer vaker voorkomt dan gemiddeld komt mede door deze negatieve beeldvorming in hun sociale omgeving en in de media. Daarnaast weten we uit onderzoek dat wanneer media ruimte geven aan discriminerende meningen, de kans groter is dat mensen gaan discrimineren.

Wat Stock presenteert is niet de waarheid maar haar eigen, ongefundeerde mening. Het NRC had de onjuistheden uit het interview moeten checken en bevragen. Het wordt tijd dat de media hun verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan gelijke kansen voor iedereen, ongeacht gender of sekse. 

Bronnen: 

Nikkelen, S. Tijdink, S., de Graaf, H. & B. Bakker. (2019). Seksuele gezondheid van lesbische, homoseksuele en biseksuele personen in Nederland anno 2017. Utrecht: Rutgers.

Rutgers (2017). Seksuele gezondheid in Nederland 

Astrid Oosenbrug, voorzitter COC Nederland, Brand Berghouwer, voorzitter Transgender Netwerk Nederland en Emma Lok, directeur WOMEN Inc. 

Een ingekorte versie van dit stuk verscheen op 17 december 2021 in NRC.

Categorie:
Algemeen, homepage, Transgender, Veiligheid
Tags: