Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

V/M-debat: Gender in de blender

12 maart 2014 -

Op donderdag 3 april a.s. vindt het volgende V/M-debat plaats – ‘Gender in de blender’, over hulpverlening aan transgenders en personen met een intersekse conditie. Hulpverleners en andere geïnteresseerden in emancipatie en diversiteit zijn deze middag van harte welkom!

Transgenders staan meer dan ooit in de publieke belangstelling. Met debatten op tv, onderzoeken, krantenartikelen en natuurlijk het KRO-programma ‘Hij is een zij’. In dit nieuwe programma van Arie Boomsa waar jonge transeksuelen zelf aan het woord komen over hoe hun leven en transitie. Ook over personen met een  intersekse conditie komen steeds meer berichten naar buiten: in de emancipatienota van het ministerie van OCW worden zij genoemd, maar ook personen met een intersekse conditie zelf laten meer en meer van zich horen.

Het V/M-debat presenteert daarom op donderdag 3 april a.s. een middag over hulpverlening en gender, die verder gaat dan de hokjes V/M. Met toonaangevende sprekers: Caroline van de Lagemaat (voorzitter van Transgender Netwerk Nederland), Miriam van der Have, (voorzitter Nederlands Netwerk Intersekse/DSD) en Thomas Wormgoor (coördinator Transvisie Zorg).

Als hulpverlener heb je in je opleiding meestal enkel iets geleerd over m/v-verschillen, maar vaak ben je onvoldoende geïnformeerd over de brede genderdiversiteit in de samenleving. Veel hulverleners hebben daarom vragen over hoe je cliënten die (mogelijk) transgender zijn of een intersekse conditie hebben kunt benaderen. Hoe zorg je voor goede bejegening? Welke vragen kun je stellen? En hoe kun je doorverwijzen voor specialistische zorg? Deze vragen staan centraal in dit V/M-debat, waarbij ook ruime aandacht is voor uw eigen vragen.

V/M-DEBAT ‘GENDER in de BLENDER’
Datum:
donderdag 3 april 2014 – 14.30-17.00 uur – inloop vanaf 14.15 uur
Locatie: Movisie – Catharijnesingel 47 te Utrecht
Aanmelden: Stuur een e-mail naar [email protected]
Prijs: € 10,-, graag contant betalen aan de zaal

Het V/M-debat wordt georganiseerd door Movisie, Hogeschool Utrecht, U Centraal, De Kenniskring, Universiteit Leiden, De Tussenverziening en Altrecht Academie.

[Bron: Movisie]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

Categorie:
Transgender
Tags:
, , , , , , , , , , ,