Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Wetsvoorstel verbod transgenderdiscriminatie ingediend

7 december 2017 -

Tweede Kamerleden Vera Bergkamp (D66), Nevin Özütok (GroenLinks) en Kirsten van den Hul (PvdA) dienden vandaag een initiatiefwet in om transgenders en intersekse personen expliciet tegen discriminatie te beschermen. COC, TNN en NNID pleiten hier al lang voor en zijn positief over het voorstel.

Het betreft het eerste wetsvoorstel uit COC’s Regenboog Stembusakkoord, dat 8 politieke partijen tekenden op 7 maart 2017.

De indieners hebben hun wetsvoorstel vandaag aangemeld voor behandeling in de Tweede Kamer. Ze willen de Algemene wet gelijk behandeling (Awgb) aanpassen omdat transgender en intersekse personen regelmatig met discriminatie worden geconfronteerd, zo blijkt uit onderzoek.

Achtergesteld op de arbeidsmarkt

Zo worden transgender personen vaak achtergesteld op de arbeidsmarkt. Arbeidsongeschiktheid en werkeloosheidspercentages liggen in deze groep drie tot vier maal hoger dan gemiddeld. Intersekse personen worden geconfronteerd met onbegrip en discriminatie. Dat heeft negatieve invloed op hun participatie in opleiding en werk.

Transgenders en intersekse personen

Volgens TNN leven in Nederland meer dan 300 duizend transgender personen. Ook zijn er in ons land 85.000 intersekse personen. Zij worden geboren met een lichaam dat niet (geheel) voldoet aan strikt biologische definities van man of vrouw, bijvoorbeeld omdat ze als man een extra X-chromosoom hebben of als vrouw geen baarmoeder hebben.

“Iedereen moet in Nederland zichtbaar zichzelf kunnen zijn. Op het werk, op de sportclub, op school, als je uitgaat, overal”, zegt Vera Bergkamp, één van de initiatiefnemers. “Bij discriminatiebescherming mag het niet uitmaken of mensen (volgens anderen) wel of niet in het standaard man-vrouw plaatje passen.”

Özütok: “Ons wetsvoorstel maakt expliciet dat discriminatie op grond van genderidentiteit, -expressie en geslachtskenmerken verboden is. Zo kan er geen misverstand meer over bestaan dat transgenders en intersekse personen tegen discriminatie beschermd worden.”

Geslachtskenmerken en genderidentiteit

De initiatiefwet bestaat uit concrete aanpassingen van de Algemene wet gelijk behandeling. Er wordt geëxpliciteerd dat onder de verboden discriminatiegrond ‘geslacht’ ook ‘geslachtskenmerken’, ‘genderidentiteit’ en ‘genderexpressie’ vallen. ‘Geslachtskenmerken’ verduidelijkt dat intersekse personen beschermd worden. ‘Genderidentiteit’ (wat je je van binnen voelt) en ‘genderexpressie’ (hoe je je aan de buitenwereld toont) verduidelijken dat transgenders en mensen die zich niet thuis voelen in het standaard man-vrouw plaatje beschermd worden. De partijen D66, GroenLinks en PvdA hebben het advies van de Raad Van State meegenomen bij het indienen van de initiatiefwet.

[Foto: Deelnemers van Trans United, foto Geert van Tol]

Categorie:
homepage, Politiek, Transgender
Tags: