Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Wilsbekwame mensen weten zelf wel wat hun identiteit is

23 september 2022 -

Komende week behandelt de Kamer een wetsvoorstel over het wijzigen van de geslachtsvermelding in paspoort of geboorteakte. In de Volkskrant roepen COC, TNN en NNID op een einde te maken aan de hierbij benodigde deskundigenverklaring.

Stel je voor, je bent 18 jaar en gaat op wereldreis. Een paar weken voor vertrek vraag je op het gemeentehuis een paspoort aan. “Dan moet u wel eerst even naar de psycholoog”, zegt de dienstdoend ambtenaar. “Die bepaalt of er ‘man’ of ‘vrouw’ in uw paspoort komt te staan.” Je bent verbijsterd: je weet toch zeker zelf wel dat je een man bent?! 

De meeste Nederlanders blijft deze situatie gelukkig bespaard. Dat geldt niet voor transgender en intersekse personen. Ook die weten heel goed wat hun genderidentiteit is, het is vaak hun oudste herinnering. Toch moeten ze naar de psycholoog voor een ‘deskundigenverklaring’. Alleen daarmee kunnen ze de gewenste geslachtsaanduiding krijgen in hun paspoort, geboorteakte en andere officiële papieren. Een vernederende en betuttelende procedure.

Wij willen dat de Tweede Kamer een einde maakt aan die procedure en dat trans- en intersekse mensen zelf hun geslachtsaanduiding kunnen kiezen.

Transgender en intersekse personen zijn namelijk prima in staat om te bepalen wie ze zijn. Er is geen reden om wilsbekwame mensen te laten beoordelen door artsen of psychologen omdat ze de letter ‘v’ in hun paspoort willen laten veranderen in een ‘m’ of andersom. De tijd dat men dacht dat trans personen aan een stoornis lijden, ligt achter ons.

Zo denken ook de Verenigde Naties, de Raad van Europa, het College voor de Rechten van de Mens en tal van andere instanties er over. En zo is het vastgelegd in de door Nederland onderschreven Yogyakarta Principles. Het is een mensenrecht: een eenvoudige procedure voor wijziging van de geslachtsvermelding, gebaseerd op zelfbeschikking en zónder deskundigenverklaring.

In België, Denemarken, IJsland, Ierland, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Portugal en Zwitserland is het al zo geregeld. Daar vullen mensen een formulier in en een paar weken later wordt de officiële geslachtsvermelding gewijzigd. Dat werkt prima, zo blijkt uit een evaluatie die de Nederlandse regering liet uitvoeren. Uit die evaluatie, én uit recent onderzoek van NRC Handelsblad, blijkt verder dat de betrokken deskundigen zelf óók vinden dat hun verklaring kan worden afgeschaft.

Eenvoudig wijzigen van je geslachtsvermelding is belangrijk omdat je met een verkeerde letter op je papieren bijna dagelijks te maken krijgt met ‘bureaucratisch geweld’, zoals Human Rights Watch het noemt. In het ziekenhuis, als je een pakketje ophaalt en je ID moet tonen, op school of aan de grens: steeds is er die angst voor vernedering, discriminatie en uit de kast getrokken worden.

Schrap dan die hele geslachtsvermelding, zeiden Heleen Vellekoop en Liesbeth Woertman onlangs in deze krant. Prima en tot je dienst, maar zolang dat nog niet zo ver is, willen trans en intersekse personen wel graag een letter in hun documenten die klopt met wie ze zijn. 

De Tweede Kamer behandelt komende week een wetsvoorstel om een einde te maken aan de deskundigenverklaring als vereiste voor het wijzigen van de geslachtsvermelding. Een regel die wat ons betreft ook gaat gelden voor trans en intersekse mensen onder de 16 jaar en voor mensen die hun registratie willen laten wijzigen in een X omdat ze zich niet identificeren als man of vrouw.

Onze oproep aan de Kamer is luid en duidelijk: stop de deskundigenverklaring, versterk de mensenrechten van transgender en intersekse mensen in Nederland en stem straks vóór die wet!

Brand Berghouwer (Transgender Netwerk Nederland), Astrid Oosenbrug (COC Nederland), Miriam van der Have (Nederlandse organisatie voor seksediversiteit NNID), Philip Tijsma (COC’s Werkgroep Politiek).

Bron: COC Nederland – Foto: COC, Damian was in 2014 één van de eerste personen die op het gemeentehuis zonder rechterlijke tussenkomst de geslachtsregistratie wijzigde.

Categorie:
Algemeen, homepage, Politiek, Transgender
Tags: