Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Zo maak je na toiletten ook taal genderneutraal

10 juni 2016 -

HET VOORNAAMWOORD VOOR WIE NIET HIJ ÒF ZIJ IS

Ooit dacht men dat er alleen mannen en vrouwen waren. Nu wordt daar genuanceerder over gedacht. De mensen die zich man noch vrouw voelen, non-binaire transgender personen, worden steeds zichtbaarder. Transgender Netwerk Nederland vindt dat we onze taal daarvoor moeten aanpassen en hield afgelopen maand een verkiezing voor het non-binaire voornaamwoord.

“Elke dag geconfronteerd worden met maar 2 keuzes – hij òf zij – terwijl ze allebei niet bij je passen, is frustrerend. Je voelt je niet gezien.”

CB Berghouwer (zelf non-binair), algemeenbestuurslid TNN

VOORHOEDE

Vijfhonderd mensen brachten enthousiast hun stem uit. Deze voorhoede ziet graag dat de Nederlandse taal inclusiever wordt voor non-binaire trans personen. Eén derde wil dat het nieuwe voornaamwoord op hen zelf wordt toegepast. De rest, zowel transgender als cisgender mannen en vrouwen, heeft er behoefte aan vanwege mensen in hun omgeving.

GEZELSCHAP

Na een inventarisatie onder de TNN achterban en een proefstemming kwamen er drie opties naar boven waarover vervolgens is gestemd. De huidige binaire voornaamwoorden hij/zij, hem/haar, zijn/haar krijgen respectievelijk gezelschap van hen, hen en hun. Al gaven ook veel non-binaire trans personen aan dat die eerste hen ook door die vervangen mag worden wat hun betreft.

EERSTE STAP

TNN heeft met de verkiezing de eerste stap gezet in het inclusief maken van de Nederlandse taal voor non-binaire trans personen. Nu komt de bal bij TNN’s achterban, media, publiek, politiek en het onderwijs te liggen.

“Alle begin is onwennig, maar nu ligt er de kans om een goed begin te maken, zowel voor de media als het onderwijs.”

Corine van Dun, voorzitter TNN

RICHTLIJN

In juni presenteert TNN haar officiële mediafactsheet waarin mediarichtlijnen en basiskennis over transgenderthematiek samen komen. Naast het non-binaire voornaamwoord, zal er onder andere te lezen zijn hoeveel trans personen er ongeveer in Nederland zijn en waarom je beter over transgender personen kan spreken dan over transgenders.

Categorie:
Transgender
Tags:
, , , , , , , , , , , ,