Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Op zoek naar een functie bij een organisatie in het hart van het nieuws en het politieke en maatschappelijke debat?

COC Nederland zoekt een
betrokken en vooruitstrevend
ALGEMEEN BESTUURSLID


(mogelijkheid tot trainee rol)

Wie zijn wij?
COC Nederland streeft naar een diverse en inclusieve samenleving en levert een actieve bijdrage aan het bevorderen van de gelijke rechten van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen in Nederland, maar ook daarbuiten.
Het COC is actief op tal van gebieden, met het accent op jong & school, 50plus, LHBT & asiel, (politieke) belangenbehartiging, veiligheid, cultuur & geloof en internationale belangenbehartiging.

Bestuur COC Nederland
COC Nederland is een federatie van 20 regionale COC-verenigingen. Elke COC-vereniging is bestuurlijk en financieel onafhankelijk. De besturen van de 20 regionale lidverenigingen vormen de Algemene Vergadering (AV): het hoogste besluitvormend orgaan binnen COC Nederland.

De AV kiest het bestuur van COC Nederland (federatiebestuur) voor de (inter)nationale belangenbehartiging. De voorzitter is de eerste woordvoerder van COC Nederland. Het huidig bestuur bestaat naast de voorzitter uit een vertrekkend penningmeester en vertrekkend algemeen bestuurslid trainee en een zittend secretaris en een zittend algemeen bestuurslid met de portefeuille Governance.

Het bestuur stelt een tweehoofdige directie (directeur Strategie en een directeur Financiën) aan die verantwoordelijk zijn voor het inrichten en aansturen van het secretariaat: het federatiekantoor. Dat federatiekantoor is gevestigd in Amsterdam en telt zo’n 41 medewerkers met een professioneel track-record op het gebied van LHBTI+ emancipatie. Het bestuur fungeert op gepaste afstand tot het federatiekantoor en op basis van goed vertrouwen met de directie. Bestuursvergaderingen vinden fysiek plaats op het federatiekantoor en incidenteel virtueel.

Verantwoordelijkheid

Het bestuur waakt over het integrale belang van COC Nederland en wordt formeel geacht:

 1. zorg te dragen voor het aanstellen en goed functioneren van de directie,
 2. (on)gevraagd de directie te adviseren en te fungeren als klankbord,
 3. integraal toezicht te houden op de kwaliteit van de beleidsuitvoering door het federatiekantoor
 4. integraal toezicht te houden op de kwaliteit van de aan de verenigingen geboden ondersteuning.
 5. goedkeuring te geven aan Algemeen Beleidsplan, de activiteitenplannen, het financiële- en inhoudelijke jaarverslag, de begroting en de jaarrekening.
 6. onder punt e genoemde resultaatgebieden ter vaststelling voorleggen aan de AV.

Huidige ontwikkelingen
Momenteel werken we aan een meerjarenstrategie 2023 – 2027 om blijvend van betekenis te kunnen zijn voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse (LHBTI) personen wereldwijd. Echter, in een steeds veranderende wereld staan we als COC voor belangrijke opgaven en keuzes om toekomstbestendig, onderscheidend en financieel duurzaam te zijn. Dit vraagt om een vernieuwende aanpak waarin het federatiebestuur als eindverantwoordelijke een belangrijke rol vervult.

Functie-eisen Algemeen Bestuurslid:

 • bestuurlijke ervaring met stichtingen of verenigingen,
 • aantoonbare ervaring met verandermanagement, lobbyen of draagvlak creëren in een omgeving met verschillende belangen,
 • inhoudelijke en financiële oordeelsvorming bij bestuursstukken,
 • bereidheid tot het vervullen van een brugfunctie tussen COC en relevante netwerken in het maatschappelijk middenveld of het bedrijfsleven.
 • kennis van de politieke actualiteit. Een netwerk in ambtelijk en politiek Den Haag is een pre.  
 • expertise op een van de volgende gebieden: Positionering, Intersectionaliteit, Organisatieontwikkeling, Legal, Finance, Governance, Marketing, Fondsenwerving of een ander gemotiveerd onderwerp.
 • affiniteit met of visie op het mobiliseren van Generatie Z jongeren (2001 – 2015).

Profielen:
De samenstelling en behoeften van de LHBTI+ gemeenschap veranderen. Het bestuur van COC Nederland wil hier rekenschap van geven en streeft daarom naar een samenstelling die de ontwikkelingen binnen de achterban zo goed mogelijk weerspiegelen.
Generatie Z kandidaten met startende bestuurservaring bieden we de mogelijkheid tot een trainee-rol. Dit komt neer op een flexibelere invulling van de rol, en meelopen c.q. begeleiding door zittende bestuursleden.

Vragen over de rol? Bel (+) 31(0)6 42837170 – Winston van Niel, zittend Algemeen Bestuurslid.

Pas je in het profiel en ben je geïnteresseerd: Dan willen we je graag leren kennen. Stuur uiterlijk vrijdag 8 oktober je sollicitatiebrief en CV naar [email protected]. De sollicitatiegesprekken vinden plaatst in week 41 en het tweede gesprek in week 42. Op 29 november kiest de Algemene Vergadering van het COC de nieuwe bestuursleden.

Het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Tot slot: Acquisitie naar aanleiding van deze informatie wordt niet op prijs gesteld.