Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen

1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC Nederland levert een actieve bijdrage aan het bevorderen van de gelijke rechten van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen, in Nederland, maar ook daarbuiten. COC Nederland is een federatie van 20 regionale lidverenigingen. Het federatiekantoor van het COC in Amsterdam fungeert als het secretariaat van de federatie.

Het COC is actief op tal van gebieden, met het accent op jong & school, 50plus, LHBT & asiel, (politieke) belangenbehartiging, veiligheid, cultuur & geloof en internationale belangenbehartiging. Het federatiekantoor is gevestigd in Amsterdam en telt momenteel 50 enthousiaste en deskundige medewerkers.

COC Nederland wil dat de organisatie een veilig plek is voor bezoekers, deelnemers, vrijwilligers en medewerkers. Daarom hanteren we gedragsregels voor iedereen en hebben we een team van vertrouwenspersonen om ongewenst gedrag tegen te gaan. In verband met uitbreiding van het team zijn we op zoek naar een

Vertrouwenspersoon

ongewenste omgangsvormen en integriteit

Taken:

  • Vertrouwelijke gesprekken voeren met iedere bij het COC-betrokken persoon die daar behoefte aan heeft;
  • Bijdragen aan het bespreekbaar maken en tegengaan van ongewenst gedrag binnen alle geledingen van de federatie;
  • Advisering van regionale COC-vrijwilligers over de implementatie van omgangsregels;
  • Neemt deel aan teamoverleggen en intervisie.

Positie in de organisatie:

Het team van vertrouwenspersonen werkt voor alle 20 regionale COC-verenigingen en wordt ondersteund door de stafmedewerker federatiezaken op het federatiekantoor in Amsterdam. Naast vertrouwenspersonen heeft COC Nederland ook een onafhankelijke klachtencommissie. Indien nodig verwijzen vertrouwenspersoon hier naar door.

Profiel:

De ideale vertrouwenspersoon:

  • Hoort tot de doelgroepen van het COC en is lid van de vereniging of bereid dat te worden;
  • Is aangesloten bij de Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen
  • Heeft ervaring in een soortgelijke functie in een professionele omgeving
  • Is in bezit van benodigde certificaten
  • Gezien de samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar iemand met een biculturele achtergrond.

In verband met het karakter van deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag noodzakelijk.

Tijdsinvestering en onkosten:

Het gaat om een onbezoldigde functie. Deze functie kost ongeveer 2 uur per week (indicatief). De tijd is zelf in te delen. Als vertrouwenspersoon ben je beschikbaar voor de noodzakelijke vergaderingen en bijeenkomsten met regionale COC-verenigingen. Vertrouwenspersonen worden aangesteld door de directie van COC Nederland voor de duur van 2 jaar. De functie is onbezoldigd. Reis- en onkosten worden vergoed volgens de onkostenregeling van de vereniging. Er is een tegemoetkoming beschikbaar voor kosten van lidmaatschap van de beroepsorganisatie en training.

Interesse?

Heb je interesse en denk je in het profiel te passen? Dan komen we graag in contact met jou. Stuur je motivatie en CV naar Jan-Willem de Bruin, [email protected].
Voor inhoudelijke informatie over deze functie kun je telefonisch contact opnemen met Jan-Willem de Bruin via 020-6234596. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op om een kennismakingsgesprek te plannen.