Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

CBS: Homoseksuelen minder positief over eigen woonbuurt dan hetero’s

6 november 2014 -

Lesbiennes en vooral homo’s oordelen ongunstiger over de sociale samenhang in hun woonbuurt dan heteroseksuele mannen en vrouwen. Ook ervaren ze meer overlast van rondhangende jongeren en van buurtbewoners, en voelen ze zich onveiliger in hun woonomgeving. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag 6 november 2014 bekendgemaakt.

COC wil dat gemeenten, politie, woningbouwverenigingen en andere betrokkenen beter gaan samenwerken aan veilige wijken voor LHBT’s. Alleen samen kunnen deze organisaties een vuist maken tegen de overlast. Lees HIER de hele reactie van het COC op het CBS-onderzoek.

PvdA-Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch heeft inmiddels schriftelijke Kamervragen gesteld aan minister Ivo Opstelten van Veiligheid & Justitie over de uitkomsten van het CBS-onderzoek. Marcouch wil graag weten ‘wat minister Opstelten gaat ondernemen om de gevoelens van onveiligheid  die  homo’s en lesbiennes ervaren in hun woonomgeving weg te nemen’. Daarnaast wil de PvdA’er weten dat er op wijkniveau gebeurd en in hoeverre er aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om de gevoelens van onveiligheid van homo’s en lesbiennes te verminderen.

Vooral homoseksuele mannen ervaren minder sociale cohesie

Het onderzoek van het CBS maakt duidelijk dat lesbiennes en vooral homo’s minder te spreken zijn over de sociale cohesie in hun buurt dan heteroseksuelen. Het maakt daarbij niet uit of ze in een (middel)grote stad of in een dorp wonen. Homoseksuelen zijn minder tevreden met de samenstelling van de bevolking inhun buurt; ze ervaren minder vaak een goede balans van bewoners van verschillende leeftijden en achtergronden. Homoseksuelen hebben naar eigen zeggen minder contact met buurtbewoners, voelen zich iets minder thuis in de buurt, en ervaren er minder saamhorigheid en prettige omgang. Ook geven homo’s naar verhouding meer aan dat de mensen in de buurt elkaar nauwelijks kennen. Een derde van hen vindt dit, tegen minder dan een kwart bij de heteromannen en -vrouwen.

Oordeel over sociale cohesie woonbuurt, 2013

CBS 2014 - Woonbuurt - social cohesie

Lesbiennes hebben meeste overlast van  rondhangende jongeren en van buurtbewoners

Homoseksuelen, en vooral lesbiennes ervaren duidelijk vaker buurtoverlast dan heteroseksuelen. In 2013 gaf bijna één op de tien lesbiennes aan veel overlast te hebben van rondhangende jongerenen van buurtbewoners. Dit is vrijwel het dubbele van het aandeel hetero vrouwen dat hiervan last heeft. Ook homoseksuele mannen ervaren meer overlast van jongeren en buurtbewoners dan hetero mannen.

Overlast in buurt, 2013

CBS 2014 - Woonbuurt  - overlast

Homo’s voelen zich onveiliger in hun woonbuurt dan heteroseksuele mannen

Het minder positieve oordeel van homoseksuelen over de leefbaarheid van de woonbuurt gaat gepaard met een negatievere beleving van de veiligheid. Zo gaf 22 procent van de homo’s in 2013 aan zich wel eens onveilig te voelen in de eigen buurt, tegen 14 procent van de heteromannen. Van de lesbiennes voelt weliswaar een kwart zich wel eens onveilig in de buurt, maar zij verschillen daarin niet wezenlijk van heterovrouwen.

Onveiligheidsgevoelens eigen woonbuurt, 2013

CBS Veiligheidsmonitor 2012 - Onveiligheidsgevoelens

Bekend is dat de onveiligheidsgevoelens onder vrouwen groter zijn dan onder mannen.  Verder blijkt uit de eerder dit jaar door het CBS uitgebrachte Veiligheidsmonitor dat homoseksuelen zich ook vaker respectloos behandeld voelen en dat dit gepaard gaat met meer onveiligheidsgevoelens. Daarnaast worden ze ook vaker slachtoffer  van criminaliteit, waaronder geweld.

[Bron: CBS]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Veiligheid
Tags:
, , , , , ,