Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC vraagt minister Yeşilgöz om maatregelen tegen discriminerend geweld

20 april 2022 -

COC Nederland vraagt minister Yeşilgöz-Zegerius (VVD, Veiligheid & Justitie) in een brief om maatregelen tegen discriminerend geweld. Ook pleit de organisatie voor een verbod op niet-noodzakelijke medische behandelingen van intersekse personen zonder hun toestemming. Het COC stuurt de brief mede namens NNID, TNN en Bi+ Nederland.

Het COC wijst de nieuwe minister in de brief op de vele recente voorbeelden van geweld tegen LHBTI personen. Zo werd trans vrouw Briza Garces Florez vermoord, kreeg de 14-jarige Frédérique klappen omdat die niet wilde zeggen of die een jongen of een meisje is en werd een mannenpaar 7 keer aangevallen omdat ze hand in hand over straat liepen. De 14-jarige Maryana maakte een einde aan haar leven nadat ze eindeloos was gepest, onder meer om haar biseksualiteit. Het kantoor van COC Rotterdam werd beklad, er werd brand gesticht bij de Roze Kameraden-supportersclub en in een studentenflat waar de regenboogvlag uithing.  

In totaal krijgen 7 op de 10 LHBTI personen in hun leven te maken met fysiek of verbaal geweld om wie ze zijn. Jaarlijks doen daarvan zo’n 2.300 mensen aangifte of melding van discriminatie. Toch worden er per jaar maar een stuk of vijf daders voor LHBTI discriminatie veroordeeld tot relatief lage straffen.

Dat moet veranderen, zo schrijven de vier belangenorganisaties aan minister Yeşilgöz.

UPDATE 22 april: het PvdA-Tweede Kamerlid Songül Mutluer heeft inmiddels Kamervragen gesteld aan minister Yeşilgöz n.a.v. de brief van het COC. Ook Mutluer dringt daarin aan op maatregelen tegen discriminerend geweld en een verbod op niet-noodzakelijke medische behandelingen van intersekse personen zonder hun toestemming.

Discriminatierechercheurs

De organisaties stellen onder meer voor dat er in elke politie-eenheid in Nederland discriminatierechercheurs worden aangesteld. Die zouden discriminatiezaken tot op de bodem moeten uitzoeken zodat er meer daders worden veroordeeld. Ook pleiten COC, TNN, NNID en Bi+ voor meer tijd en geld voor de LHBTI-politieteams van Roze in Blauw. Deze agenten moeten hun werk voor de LHBTI-gemeenschap nu in hun vrijetijd doen.

De belangenorganisatie willen dat discriminatie op internet steviger wordt aangepakt en dat er meer aandacht komt voor intersectionele discriminatie (discriminatie om een combinatie van gronden, bijvoorbeeld omdat iemand zwart en transgender is).

Deze maatregelen zijn zowel onderdeel van COC’s Regenboog Stembusakkoord als van het  coalitieakkoord van de nieuwe regering. 

De belangenorganisaties pleiten in hun brief ook voor een verbod op straatintimidatie. Veel LBTI vrouwen krijgen op straat te maken met seksueel getinte, intimiderende opmerkingen. Verder vragen de organisaties om maatregelen tegen geweld achter de voordeur. Daar krijgen trans- en bi+ personen relatief vaak mee te maken. Tenslotte willen COC, Bi+, TNN en NNID dat er een hoger wettelijk strafmaximum komt bij discriminerend geweld.

De organisaties pleiten ook al lang voor maatregelen om geweld te voorkómen, zoals meer en betere aandacht voor acceptatie op school.

Medische behandelingen zonder toestemming

Op initiatief van de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit NNID pleiten de vier belangenorganisaties bij minister Yeşilgöz voor snelle invoering van een verbod op niet-noodzakelijke medische behandelingen van intersekse personen zonder hun toestemming. Ook dat is een belofte uit COC’s Regenboogakkoord en het coalitieakkoord. 

Artsen proberen het lichaam van intersekse kinderen regelmatig zonder medische noodzaak en zonder de expliciete toestemming van deze kinderen zélf in overeenstemming te brengen met wat volgens de heersende normen een ‘mannen-‘ of ‘vrouwenlichaam’ zou zijn. Deze handelswijze maakt (het lichaam van) het kind tot probleem, terwijl in werkelijkheid de knellende maatschappelijke normen over mannen- en vrouwenlichamen en het gebrek aan acceptatie van seksediversiteit het probleem zijn.

Tijdens COC’s Verkiezingsdebat 2021 vertelde Marleen Hendrickx de deelnemers over haar ervaringen met zulke operaties. Namens de VVD reageerde toenmalig Kamerlid Yeşilgöz op Marleens verhaal; ze was toen voorstander van een wettelijk verbod.

Bron: COC Nederland – Foto: COC Nederland organiseerde een demonstratie tegen discriminerend geweld bij de Tweede Kamer; in het midden toenmalig Kamerlid en huidig minister Yeşilgöz – Foto Geert van Tol.

Categorie:
Algemeen, homepage, Intersekseconditie, Politiek, Veiligheid
Tags: