Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie

Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC wil betere samenwerking voor veilige wijk voor LHBT’s

6 november 2014 -

COC Nederland wil dat gemeenten, politie, woningbouwverenigingen en andere betrokken organisaties beter gaan samenwerken aan veilige wijken voor lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders (LHBT’s). Het COC reageert daarmee op onderzoeksresultaten die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag presenteerde. 

Uit het CBS-onderzoek blijkt dat LHBT’s zich onveiliger voelen in hun woonomgeving, ze meer overlast ervaren en ongunstiger oordelen over de sociale samenhang in hun wijk. Bijna één op de tien lesbiennes geeft aan veel overlast te hebben van rondhangende jongeren en van buurtbewoners. Dit is bijna dubbel zoveel als bij heterovrouwen. 22 Procent van de homo’s geeft aan zich wel eens onveilig te voelen in de eigen buurt, tegen 14 procent van de heteromannen.

Woongenot verzieken

“Angst en gevoelens van onveiligheid in je eigen straat of buurt kunnen het woongenot voor LHBT’s volledig verzieken”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. “Gemeenten, politie, OM, woningbouwverenigingen, buurtbemiddeling, antidiscriminatiebureau’s en andere veiligheidspartners moeten hiertegen samen een vuist maken tegen de overlast.”

Volgens Ineke gaat er nog teveel mis in de samenwerking tussen de veiligheidspartners. “Men laat steken vallen waardoor de overlast waarmee LHBT’s geconfronteerd worden niet of onvoldoende wordt aangepakt.”

Als voorbeeld noemt Ineke dat veroordeelde daders gewoon naast hun slachtoffer kunnen blijven wonen, de burgemeester en overige instanties pas in actie komen als na escalatie van de problemen en dat de politie vaak geen aandacht besteedt aan het discriminatieaspect van overlast waardoor het OM daarop niet kan vervolgen.

Gerichte aanpak

Ineke pleit ook voor een snelle landelijke uitrol van Roze in Blauw, politieteams die zich specifiek richten op de aanpak van anti-LHBT-geweld. Die uitrol werd eerder toegezegd door minister Ivo Opstelten van Veiligheid & Justitie. Het COC wil verder dat er hogere maximumstraffen komen op geweld met een discriminerende achtergrond.

De COC-voorzitter roept LHBT’s op om altijd aangifte te doen wanneer ze het slachtoffer worden van geweld, getreiter, gescheld of andere vormen van overlast. “Want alleen als je aangifte doet, kan de politie het probleem aanpakken”, aldus Ineke.

Natuurlijk Samen klein logoIn opdracht van de gay-straight alliance Natuurlijk Samen, dat zich inzet voor veilige wijken en waarvan het COC onderdeel uitmaakt, verscheen in juni 2014 een rapport met adviezen voor een betere aanpak van incidenten rond LHBT’s in de woonomgeving. Goede samenwerking en snel reageren zijn daarvan belangrijke onderdelen.

[Bron: COC NL, CBS – Foto Leidsche Rijn: CC-Willie Miller]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Veiligheid
Tags:
, , , , , , ,