Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC wil stevige maatregelen tegen anti-LHBT geweld

22 januari 2014 -

COC Nederland wil stevige maatregelen tegen anti-LHBT geweld. Dat is nodig, omdat uit het rapport van de politie ‘Anti-homogeweld in Nederland’ blijkt dat er gemiddeld wekelijks drie meldingen van anti-LHBT geweld bij de politie binnenkomen.

 “Het is vreselijk als je te maken krijgt met geweld, puur om wie je bent. Omdat je je vrouw op straat een zoen geeft, of omdat je hand in hand loopt met je vriend,” zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. “Er zijn stevige maatregelen nodig tegen anti-LHBT geweld.”

COC Nederland wil dat minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) de bestrijding van discriminatie tot officiële prioriteit van politie en Openbaar Ministerie (OM) maakt. Ook wil het COC dat er in elke politieregio een Roze in Blauw-team komt, dat zich specifiek bezighoudt met de bestrijding van LHBT-discriminatie. Uit het onderzoek kan namelijk opgemaakt worden dat die aanpak werkt.

Het rapport ‘Anti-homogeweld in Nederland’ geeft voor het eerst een landelijk beeld van de aard en omvang van het anti-LHBT geweld. Daarvoor werd gekeken naar de registraties bij de politie in de periode van 1 januari 2009 tot september 2013. In die periode waren er 769 meldingen, wat neerkomt op een gemiddelde van drie meldingen per week. De resultaten gelden als nulmeeting en geven geen compleet beeld van het aantal gevallen van anti-LHBT geweld, omdat veel zaken door slachtoffers niet bij de politie gemeld worden.

Van de meldingen komt 60 procent uit Amsterdam. Volgens de onderzoekers heeft dat te maken met de inzet van Roze in Blauw – een politie-eenheid die zich specifiek richt op opvang en begeleiding van slachtoffers van anti-LHBT geweld. De onderzoekers hopen dat andere steden deze aanpak overnemen.

Daarnaast komen er veel meldingen uit Utrecht, Nijmegen, Amstelveen en Haarlem. De slachtoffers zijn overwegend mannen (84 procent) in de leeftijd van 21-27 jaar. Ook de verdachten zijn overwegend mannen (93 procent) in de leeftijd van 19-26 jaar, waarvan 86,6 procent een strafblad heeft. Het zijn in overgrote meerderheid autochtone Nederlanders – daarnaast gaat het om Nederlanders van Marokkaanse afkomst (16.6 procent), van Turkse afkomst (5,5 procent) en Roemenen (2 procent).

De uitkomst van dit onderzoek laat overigens enkel het topje van de ijsberg zien. Uit eerder onderzoek in opdracht van het ministerie van Justitie blijkt namelijk dat zeven op de tien LHBT’s te maken krijgt met fysiek en verbaal geweld vanwege seksuele gerichtheid of genderidentiteit.

[Bron: COC NL]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

Categorie:
Veiligheid
Tags:
, , , , , , ,