Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb

1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

EenVandaag-onderzoek LHBT-acceptatie

31 juli 2015 -

EenVandaag onderzocht in aanloop naar de Canal Parade hoe het gesteld is met de LHBT-acceptatie in Nederland. Van de 28.000 deelnemers vindt 67 procent dat het hiermee redelijk tot goed gesteld is; ruim een kwart (27%) zegt van niet. De 1.700 LHBT’s die meededen aan het onderzoek zijn somberder gestemd: vier op de tien (39%) zeggen dat het slecht gesteld is met de LHBT-acceptatie in ons land en een meerderheid (55%) geeft aan zich in Nederland niet vrij te voelen om hand-in-hand over straat te lopen.

‘Negatief gedrag neemt niet af’

Bijna één op de vijf LHBT-deelnemers geven aan afgelopen jaar negatief gedrag meegemaakt te hebben, alleen vanwege hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit. Dat gaat vaak om uitschelden en ook discriminatie/pesten op het werk wordt vaker genoemd. De grootste groep, vier op de tien (41%), hebben het idee dat het negatieve gedrag het afgelopen jaar is toegenomen. Nog eens 39 procent stelt dat het gelijk gebleven is en slechts 7 procent heeft het gevoel dat het afgenomen is. Veel deelnemers ervaren dat vooral veel aanhangers van de Islam moeite hebben met homoseksualiteit.

LHBT-acceptatie onder jongeren en scholieren stijgt

EenVandaag peilt sinds 2011, toen de verplichte voorlichting over homo/transseksualiteit op middelbare scholen werd aangekondigd, hoe het gesteld is met de acceptatie onder jongeren. In 2011 en 2013 vonden circa acht op de tien ondervraagde jongeren dat het goed gesteld was met de LHBT-acceptatie in Nederland, nu is dat licht gestegen 85 procent.

Vooral op middelbare scholen is een positieve trend zichtbaar: waar in 2013 nog drie op de tien (31%) ondervraagde scholieren aangaven dat het klimaat op hun school LHBT-onvriendelijk was, is dat nu 21 procent. Wel is ook op middelbare scholen nog wat te winnen: van de LHBT-scholieren geeft de helft (52%) aan dat het moeilijk is om op hun school ‘uit de kast’ te komen. Hoewel er positieve verhalen binnenkwamen op de redactie, lieten ook veel LHBT-jongeren weten er geen goede ervaringen mee te hebben.

“Ik val op meiden en had het tegen mijn beste vriendin gezegd, die het doorvertelde aan de hele school. Toen begon het gepest. Ik voelde me zo verschrikkelijk eenzaam. Ik accepteerde mezelf niet en ik vond mezelf waardeloos”, aldus een deelneemster.

EenVandaag in het teken van de Amsterdam Gay Pride

Om 14.00 uur in radio EenVandaag – dat vandaag geheel in het teken staat van de Amsterdam Gay Pride – zal Gijs Rademaker de uitslagen van dit onderzoek presenteren. Ook schuiven er jongeren aan die deelgenomen hebben aan dit onderzoek en reageert COC Nederland bij monde van voorzitter Tanja Ineke. Zaterdagavond in de tv-uitzending van EenVandaag presenteert Gijs Rademaker de uitslagen van dit onderzoek.

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek van het Opiniepanel deden 28.456 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 26 maart tot en met 27 april 2015. In het onderzoek hebben 1.776 deelnemers aangegeven dat ze homoseksueel, lesbisch, biseksueel of transgender zijn. Na weging is het onderzoek representatief voor 6 variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Aan het onderzoek van het 1V Jongerenpanel deden 1.269 jongeren mee. Het onderzoek vond plaats van 23 juli tot en met 30 juli 2015. Van alle deelnemers zitten er 695 op de middelbare school. In het onderzoek hebben 354 jongeren aangegeven dat ze homoseksueel, lesbisch, biseksueel of transgender zijn. Na weging is het onderzoek representatief voor 3 variabelen, namelijk leeftijd, geslacht en spreiding over het land.

[Bron/Illustratie: EenVandaag]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Gay Parade, Veiligheid
Tags:
, , ,