Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Eerste regionale alliantie LHBT-veiligheid opgericht

17 mei 2016 -

In Noord-Nederland is op 17 mei – de internationale dag tegen homofobie, bifobie, transfobie (IDAHOT) – de eerste regionale alliantie LHBT-veiligheid opgericht. De alliantie zet zich in voor de veiligheid van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders in Friesland, Groningen en Drenthe.

In de landelijke alliantie Natuurlijk Samen werken partijen als COC Nederland, Art. 1/ RADAR en de Nationale Politie al samen, maar sinds 2016 wordt ingezet op regionalisering, omdat de alliantiepartners dichter op de incidenten zitten en lijnen korter zijn.

Regionale partners

De regionale alliantie werd ondertekend door de wethouders Mattias Gijsbertsen (Emancipatie) van de gemeente Groningen en Gea Akkerman (Welzijn) van de gemeente Sûdwest Fryslan.  Andere ondertekenaars waren de Politie Eenheid Noord-Nederland  en het Friese antidiscriminatiebureau Tûmba, COC Friesland, COC Groningen & Drenthe, LGBT-Groningen, Meldpunt Discriminatie Groningen.

Wijkprofessionals

De regionale partners hebben zich voorgenomen om via formele en informele netwerken kennis te verspreiden op het gebied van LHBT-veiligheid en vroegsignalering te verbeteren. Daarbij willen ze zich richten op wijkprofessionals door hen te scholen in het herkennen van en omgaan met LHBT-discriminatie en pesten in de buurt. Verder heeft men afgesproken de veiligheid van LHBT’s en andere groepen te monitoren door aandacht voor veiligheids- en/of algemene bevolkingsenquêtes.

Aangiftes en intolerantie

De partners in Friesland en Groningen hebben vervolgens hun gezamenlijke inzet opgenomen in de overeenkomst. Zo wil men in Groningen voor LHBT’s alle drempels wegnemen om melding of aangifte te doen bij de politie. In Friesland wil men LHBT’s ondersteunen die te maken krijgen met intolerantie in buurt en wijk.

Lees de volledige tekst van de intentieovereenkomst hier.

Regenboogsteden

De gemeente Groningen en Sûdwest Fryslan zijn deelnemers aan het Regenboogprogramma van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van LHBT’s te verbeteren. De verwachting is dat de regenboogsteden Leeuwarden en Assen zich zullen aansluiten bij de alliantie.

[Bron: COC NL/Natuurlijk Samen]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Veiligheid
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,