Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen

1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Meldpunt Internet Discriminatie: ‘Klacht LHBTI-discriminatie fout beoordeeld’

1 december 2016 -

Het Meldpunt Internet Discriminatie (MiND) laat donderdag in een statement weten dat men een klacht over LHBTI-discriminatie op internet fout heeft beoordeeld. Het COC noemde het oordeel van MiND over de klacht eerder op de dag ‘onbegrijpelijk’.

Op de nieuwswebsite Bladna.nl verscheen op 29 november jl. een artikel over de oprichting van een LHBTI-organisatie in Marokko. Onder het artikel verscheen een reeks uiterst hatelijke reacties, waarin gesteld werd dat homo’s moeten worden ‘afgemaakt’ en ‘onthoofd’. Een bezoeker van de website diende hierover een klacht in bij MiND.

MiND informeerde de indiener van de klacht vervolgens dat men geen aangifte zou doen omdat de uitspraken zouden moeten worden gezien ‘in de context van de geloofsovertuiging te noemen de Islam’.

Het COC noemde die conclusie van MiND donderdag ‘onbegrijpelijk’. “Dit wekt de indruk dat godsdienst een vrijbrief is voor discriminatie en bedreigingen, en dat is het natuurlijk niet”, aldus een COC-woordvoerder. Hij wijst op de artikelen 137 c-e Wetboek van Strafrecht, die aanzetten tot haat en discriminatie strafbaar stellen.

Fout beoordeeld

Later op donderdag onderkende ook MiND dat de klacht ‘onjuist [is] beoordeeld’. “Dat betreuren we ten zeerste”, aldus MiND. Er is volgens het meldpunt wel degelijk ‘sprake van een opruiend karakter en het oproepen tot geweld.’ MiND heeft inmiddels alsnog actie ondernomen.

COC Nederland pleitte in november voor behoud van MiND, waarvan de subsidie mogelijk wordt ingetrokken. Het aantal meldingen van discriminatie op het internet is de afgelopen jaren namelijk meer dan verdubbeld, van 251 in 2013 naar 652 in 2015. Volgens het COC tonen de hatelijke uitspraken op Bladna.nl aan hoe belangrijk het is dat klachten over discriminatie op internet ergens gemeld kunnen worden. Het is volgens het COC dan wel cruciaal dat klachten goed worden afgehandeld. ‘Dit soort fouten kan men zich niet vaker permitteren.’

Het COC wijst er op dat Tweede Kamerlid Joram van Klaveren een initiatiefwetsvoorstel heeft ingediend waardoor aanzetten tot haat en discriminatie niet langer strafbaar zou zijn. Dat voorstel wordt binnenkort door de Tweede Kamer behandeld. Het COC is tegen het voorstel: “Dit voorval toont aan dat er eerder méér dan minder bescherming tegen discriminatie nodig is.”

[Bron: COC NL]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Veiligheid
Tags:
, , ,