Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Mishandeling lesbisch stel Groningen afschuwelijk

6 april 2016 -

COC Groningen & Drenthe en COC Nederland reageren met afschuw op de mishandeling van een lesbisch stel in Groningen. De organisaties willen maatregelen om geweld tegen LHBT’s aan te pakken en te voorkómen.

De vrouwen werden in de nacht van 2 op 3 april jl. aangevallen door drie mannen na het verlaten van een roze horecagelegenheid. De één hield er een blauw oog aan over (zie foto), de ander moest na een harde klap op haar keel in het ziekenhuis worden opgenomen. De beide vrouwen gaan woensdag 6 april aangifte doen.

“Het is verschrikkelijk wat deze vrouwen overkomen is”, zegt voorzitter Jantine Doornbos van COC Groningen & Drenthe. “Veel Groninger LHBT’s bezoeken dit uitgaansgebied, het gevoel van onveiligheid komt erg dichtbij. Dit is geen incident, maar een structureel probleem.”

Doornbos heeft nauw contact met de slachtoffers en is uitgenodigd voor een gesprek met burgemeester Peter den Oudsten van Groningen. Ze zal daar pleiten voor maatregelen om geweld tegen LHBT’s aan te pakken en te voorkómen. Ze wil graag met de politie in gesprek om samen manieren te vinden om (het gevoel van) veiligheid van LHBT’s in Groningen te versterken. Ze denkt daarbij onder meer aan versterking van het Roze in Blauw-team in Groningen. Roze in Blauw-teams zijn politieteams die gespecialiseerd zijn in de aanpak van geweld tegen LHBT’s.

Ook denkt Doornbos dat het zou kunnen helpen als de politie het betreffende uitgaansgebied de komende tijd scherper in de gaten houdt. Ze wil samen met de politie de aangiftebereidheid onder LHBT’s stimuleren, omdat het probleem alleen kan worden aangepakt als de politie goed op de hoogte is. Om geweld te voorkómen wil de voorzitter van COC Groningen & Drenthe dat scholen in de regio daadwerkelijk voorlichting geven over LHBT’s, zoals sinds 2012 op aandringen van COC Nederland verplicht is. Vooral in het basisonderwijs wordt volgens Doornbos nog te weinig voorgelicht.

Ook voorzitter Tanja Ineke van COC Nederland reageert geschokt op het voorval in Groningen. “Het is afschuwelijk als twee vrouwen of twee mannen klappen krijgen omdat ze laten zien dat ze van elkaar houden. Omdat ze hand in hand over straat lopen of elkaar een kus geven.” Ineke wenst de slachtoffers veel sterkt en een spoedig herstel toe.

COC Nederland pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor een concreet actieplan om geweld tegen LHBT’s te bestrijden. De aanpak van geweld tegen LHBT’s is sinds 2015 topprioriteit van politie en justitie, maar minister Ard van der Steur (Veiligheid & Justitie) heeft hier nog geen ‘handen en voeten’ aan gegeven. Het COC bepleit een brede aanpak: van scholen die daadwerkelijk voorlichting geven over LHBT’s en Roze in Blauw-teams in heel Nederland, tot hogere wettelijke straffen bij discriminerend geweld.

PvdA-Kamerlid Achmed Marcouch heeft over dit voorval inmiddels schriftelijke Kamervragen gesteld aan minister Van der Steur.

[Bron: COC NL – Foto van blauw oog van een van de slachtoffers: Janet Wieldraaijer-Facebook]

 

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Veiligheid
Tags:
, , , , , , , ,